Budget och bokslut

Du hittar budget och bokslut för de fem senaste åren till höger. Om du är intresserad av äldre dokument, ta kontakt med oss på ekonomikansliet så hjälper vi dig.

Till höger hittar du även en sammanfattning av budget 2021, för en snabb översikt.

 

Budget och ekonomiplan

Förbundsstämman godkänner budgeten för varje begynnande period senast 15.10 föregående år.

Förbundsstämman ska varje år senast i samband med att budgeten antas godkänna en ekonomiplan för minst tre år, av vilka budgetåret är det första.

Medlemskommunerna ska på ett lämpligt sätt informeras om och involveras i budgetprocessen.

 

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslutet upprättas i enlighet med 68 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) och bör färdigställas och överlämnas till revisorerna före 28.2.

Bokslutet undertecknas av förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören. Förbundsstämman godkänner bokslutet och beviljar ansvarsfrihet.

Styrelsen ska för varje kalenderår avfatta en verksamhetsberättelse i enlighet med 69 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller senare motsvarande lagstiftning.