Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förvaltningsstadga


Hur förbundsstämman och förbundsstyrelsen ska arbeta och fatta beslut fastställs av stämman i förvaltningsstadgan.

Förvaltningsstadgan beskriver bland annat

  • rutiner för sammanträden och protokoll
  • den ekonomiska förvaltningen och interna kontrollen
  • kommuninvånarnas initiativrätt och
  • övriga handläggningsfrågor.

Med stöd av förvaltningsstadgan fastställer förbundsstyrelsen mer i detalj hur personalen och det dagliga arbetet organiseras inom KST.

Förvaltningsstadgan hittar du under Bilagor.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 5.3.2021