Förvaltningsstadga


Hur förbundsstämman och förbundsstyrelsen ska arbeta och fatta beslut fastställs av stämman i förvaltningsstadgan.

Förvaltningsstadgan beskriver bland annat

  • rutiner för sammanträden och protokoll
  • den ekonomiska förvaltningen och interna kontrollen
  • kommuninvånarnas initiativrätt och
  • övriga handläggningsfrågor.

Med stöd av förvaltningsstadgan fastställer förbundsstyrelsen mer i detalj hur personalen och det dagliga arbetet organiseras inom KST.

Förvaltningsstadgan hittar du till höger.