Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Familjevård

Att bli familjehem är en möjlighet att göra förändring i ett barns liv och något av det finaste man kan göra för en annan människa.

Vad innebär familjevård?

Utgångspunkten för barnskyddets familjevård är barnet och barnets rätt till familj. Ett barn kan placeras i familjevård av många olika anledningar. Det kan handla om missbruk, psykisk ohälsa, föräldrars bortgång eller andra svårigheter i barnets ursprungsfamilj. Familjevård innebär att ett privathem på uppdrag av KST erbjuder ett eller flera barn omvårdnad och fostran dygnet runt. Familjen ingår ett uppdragsavtal med KST för att bli familjehem, tidigare kallat fosterfamilj. Familjehemmet ansvarar för att barnet får sina behov av trygghet, stabilitet, kärlek, vård och omsorg tillgodosedda. För att uppnå detta samarbetar familjehemmet med KST, skola, daghem och andra myndigheter.

Läs mer om familjevård här

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 12.6.2024