Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Familjearbete

Målet inom familjearbetet är att förbättra din familjs livssituation, att hitta och stärka era egna resurser och klara av vardagens utmaningar.

Familjearbete är en stödåtgärd inom tidigt stöd för barn och familjer, och stöder och handleder dig i föräldraskapet. Familjearbete beviljas utgående från individuella behov och enligt prövning.

Du som förälder eller som familj kan ta kontakt med oss ifall du tycker att vardagen är utmanande. Du kan ringa eller maila direkt till familjearbetarna, eller höra av dig till övrig personal inom tidigt stöd för barn och familj.

Om du i ditt uppdrag inom till exempel skola, barnsomsorg och hälso- och sjukvård ser att det finns ett behov av stöd, kan du ta kontakt med oss.

Läs mer om hur du går tillväga under Oro för barn, ungdom eller vuxen  

 

Stöd för familjer

Tillsammans med dig och din familj och vår handläggare sätter vi upp mål och utvärderar. Med familjearbetet får vi möjlighet att verka vid din och din familjs sida och stöda er utgående från era resurser och genom att skapa individuella lösningar.

Olika former av stöd

Familjearbete kan se ut på olika sätt beroende på din familjs behov. Det kan bland annat handla om:

  • råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • hjälp med planering av rutiner
  • stöd i föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • stöd i krävande situationer till exempel vid sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller andra svåra händelser
  • stöd och hjälp för familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 1.11.2021