Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Familjearbete


Familjearbete är en insats inom Tidigt stöd för barn och familj som kan beviljas dig och din familj efter att ett behov har konstaterats i en bedömning av servicebehovet.

Målet med familjearbete är att förbättra familjens livssituation, att hitta och stärka era egna resurser och klara av vardagens utmaningar. Familjehandledarna som utför familjearbetet strävar till att trygga familjens välmående samt att stärka växelverkan och kommunikationen mellan barnen och föräldrarna. Målet med familjearbete är att familjerna skall få stöd till att klara sig självständigt i sin vardag.

Familjearbete utgår alltid från barnets behov och rättigheter, barnet är alltid i fokus.

Familjehandledarna jobbar främst hemma hos familjerna och arbetet sker främst under kontorstid. Familjearbete ger möjlighet att verka vid familjens sida och skapa individuella lösningar.

Du som förälder eller som familj kan ta kontakt med KST om du tycker att vardagen känns utmanande. Kontakta växeln och be att få prata med en socialarbetare eller familjehandledare inom Tidigt stöd, barn och familj.

Hur kan vi hjälpa dig?

Familjearbete kan se ut på olika sätt beroende på din familjs behov. Det kan bland annat handla om:

  • råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • hjälp med planering av rutiner
  • stöd i föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • stöd i krävande situationer till exempel vid sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller andra svåra händelser
  • stöd och hjälp för familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen.

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 27.6.2023