Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Beroendemottagningen drop-in på ÅHS

Beroendemottagningen prövar from November 2022 ett nytt koncept för att underlätta samarbetet mellan KST och ÅHS. Vi erbjuder drop-in-mottagning på ÅHS (psykiatrihuset, huvudentrén våning 1) varje...
Läs mer om Beroendemottagningen drop-in på ÅHS

Folkhälsan ordnar FamiljeKraft-läger och COPE tonår under våren 2023

Till våren 2023 kommer Folkhälsan på Åland att hålla FamiljeKraft-läger på Lemböte lägergård. Detta är ett kostnadsfritt läger för barnfamiljer som lever i en utmanande och tuff vardag och som av...
Läs mer om Folkhälsan ordnar FamiljeKraft-läger och COPE tonår under våren 2023

Elavdrag och elstöd

Har du höga elkostnader? Efter nyår blir det möjligt att ansöka om elavdrag i beskattningen. Avdraget är tillfälligt och gäller för perioden januari-april 2023. Mer information hittar du på...
Läs mer om Elavdrag och elstöd

Stödet för barnfamiljer stärks

De uppgifter som idag förknippas med barnskydd delas nu mellan två olika verksamhetsområden: tidigt stöd för barn och familjer samt barnskydd. Målet är att du och din familj i ett tidigt skede får stöd när vardagen blir för tung att bära på egen hand.  Att trygga ditt eller dina barns välmående är det centrala målet. Om du tidigare varit barnskyddsklient kan det innebära att dina ärenden istället handläggs av det tidiga stödet. Du får mer information av din kontaktperson. 

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är sedan årsskiftet också en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Fram till den sista december 2020 har KST haft hand om endast specialomsorgen.

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 18.1.2021