Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Faderskapserkännanden innan barnets födelse

Ålands hälso- och sjukvård har har meddelat att under pågående spridningsfas av Covid-19 och rådande besöksförbud vid sjukhuset, görs inte faderskapserkännanden eller vårdavtal i samband med besök...
Läs mer om Faderskapserkännanden innan barnets födelse

Besök till våra boenden under pågående spridningfas

Vi rekommenderar att du avstår från icke növändiga besök till enheterna. Om du ändå behöver besöka din anhöriga, bokar du besöket på förhand vid respektive enhet. Genom att du bokar säkerställer vi...
Läs mer om Besök till våra boenden under pågående spridningfas

Viktig information om färdtjänst/service som stöd för rörligheten!

KST:S förbundsstämma fastställde 13.11.2020 avgifter och taxor för år 2021.   Färdtjänst enligt handikappservicelagen ( blåa TaxiPLUS-kort): Självrisken motsvarar kollektivtrafikens taxa, inga...
Läs mer om Viktig information om färdtjänst/service som stöd för rörligheten!

Stödet för barnfamiljer stärks

De uppgifter som idag förknippas med barnskydd delas nu mellan två olika verksamhetsområden: tidigt stöd för barn och familjer samt barnskydd. Målet är att du och din familj i ett tidigt skede får stöd när vardagen blir för tung att bära på egen hand.  Att trygga ditt eller dina barns välmående är det centrala målet. Om du tidigare varit barnskyddsklient kan det innebära att dina ärenden istället handläggs av det tidiga stödet. Du får mer information av din kontaktperson. 

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är sedan årsskiftet också en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Fram till den sista december 2020 har KST haft hand om endast specialomsorgen.

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 18.1.2021