Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Vid besök på våra enheter för boendeverksamhet

Alla som bor på våra boendeenheter har rätt att upprätthålla en god kontakt med familj och vänner. För att göra det skapar personalen möjligheter för trygga och säkra besök på enheterna. Som...
Läs mer om Vid besök på våra enheter för boendeverksamhet

Viktig information om färdtjänst/service som stöd för rörligheten!

KST:S förbundsstämma fastställde 13.11.2020 avgifter och taxor för år 2021.   Färdtjänst enligt handikappservicelagen ( blåa TaxiPLUS-kort): Självrisken motsvarar kollektivtrafikens taxa, inga...
Läs mer om Viktig information om färdtjänst/service som stöd för rörligheten!

Socialvården under ett och samma tak

Från och med den 1 januari 2021 finns det endast ett socialvårdsområde på Åland. Det innebär att KST tar hand om all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förändringen sker i princip över ...
Läs mer om Socialvården under ett och samma tak

Stödet för barnfamiljer stärks

De uppgifter som idag förknippas med barnskydd delas nu mellan två olika verksamhetsområden: tidigt stöd för barn och familjer samt barnskydd. Målet är att du och din familj i ett tidigt skede får stöd när vardagen blir för tung att bära på egen hand.  Att trygga ditt eller dina barns välmående är det centrala målet. Om du tidigare varit barnskyddsklient kan det innebära att dina ärenden istället handläggs av det tidiga stödet. Du får mer information av din kontaktperson. 

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är sedan årsskiftet också en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Fram till den sista december 2020 har KST haft hand om endast specialomsorgen.

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 18.1.2021