Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Dagverksamhet

Vi erbjuder genom vår dagverksamhet innehållsrik, meningsfull och individanpassad daglig verksamhet för dig med utvecklingsstörning. Vi sköter om persontransporterna mellan ditt boende och dagverksamheten.

Våra dagverksamheter har olika inriktningar.   

Dagverksamhet Inriktning
Navigationsskolegränd Verksamhet för personer med multihandikapp
Kyrkvägen Verksamhet för personer med autism och för personer med utvecklingsstörning och psykiska tilläggshandikapp.

Hamngatan

Askuddsvägen

Servicegatan

Jomala gård

Verksamhet med hantverk och sysselsättning
Integrerats arbete Enskilt eller i grupp på arbetsplatser utanför omsorgens egen verksamhet

Du kan läsa mer om de olika dagverksamheterna nedan.

 

Våra dagverksamheter

Hamngatan

Hamngatan är en övningsbutik där arbetstagarna tränar sig i kundkontakt.

Vi tillverkar hantverk så som vävning, lapptäcken, målade träföremål, tygtryck och annan enklare sömnad. Vi arbetar med så kallade legoarbeten på uppdrag av företag/föreningar. Där kan vi erbjuda enklare sorterings- och packjobb,  kuvertering och montering. På Hamngatan finns också möjlighet att arbeta med datorer. 

I dagsläget får 18 arbetstagare sin dagliga verksamhet på Hamngatan, personalen består av en förman och fyra övrig personal. Per dag är det 12-13 personer som arbetar där. Målsättningen på Hamngatan är att hitta individuella lösningar för varje enskild arbetstagare. Butik Unik är öppet kl. 9.00-15.00 alla vardagar.

Välkomna till Hamngatan!

Kyrkvägen

Kyrkvägen  

På Kyrkvägens dagliga verksamhet jobbar för tillfället 10 arbetstagare alla med behov av tydlighet och struktur. Vår målsättning är att utgå från varje arbetstagares förmågor och upprätthåller dem genom att ge dem tid till att klara uppgifterna på egen hand så långt som möjligt. Vi kommunicerar med bildstöd och andra alternativa kommunikationsmetoder. Alla klienter har sitt eget schema för dagen. 

Arbetsuppgifterna består av: sortering av olika slag, kökssysslor, utearbete, social träning och promenader. 

På Kyrkvägen arbetar för närvarande 5 vårdare och en föreståndare som delas med en annan enhet. 

Navigationsskolegränd

Navigationsskolegränd är en dagverksamhetsenhet i första hand för personer med fler funktionshinder.

På enheten finns olika rum för sinnesstimulering och i anslutning till rummen kan man lyssna på musik. Målsättningen är att varje person skall få minst en upplevelse per dag vid sidan av sin grundvård och olika  träningsprogram. 

Fastigheten används även av fritidsledaren, korttidshemmet och omsorgsförbundets boenden under kvällstid och helger för olika aktiviteter. På Navigationsskolegränd finns 8-10 arbetstagare per dag och personalen består av en förman och fem övrig personal.

Servicegatan

Servicegatan är en daglig verksamhet där vi arbetar mycket med kommunikation, såsom ord, bild och teckenstöd.

På Servicegatan jobbar vi med schemalagda arbetsuppgifter. Hos oss finns möjlighet att arbeta på dator, utföra  så kallade legoarbeten för andra företag, bakning, matlagning och andra meningsfulla uppgifter. Vi lägger stor vikt vid hälsosam kost och utevistelse. 

På Servicegatan finns cirka sju arbetstagare per dag, personalen består av en förman och tre övrig personal.

Integrerat arbete

Integrerat arbete är en form av daglig verksamhet inom Kommunernas socialtjänst.

Kan vara jobb enbart ute i det åländska samhället eller i kombination med en daglig verksamhet. Målet är att hitta en meningsfull sysselsättning.

Arbetstiden kan variera från 1 timme i veckan till 6 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Arbetskonsulenten

Vid det integrerade arbetet finns en arbetskonsulent. Arbetskonsulenten

  • kartlägger klientens önskemål och förmåga och söker därefter lämpliga arbestplatser.  fungerar som handledare vid inskolning och gör därefter regelbundna besök
  • fungerar som handledare för kontaktpersonen (eller övrig personal) på arbetsplatsen
  • hjälper till att vid behov konstruera arbetsuppgifter på arbetsplatsen så att de passar klienten.
  • gör scheman för att förtydliga för de klienter som har hjälp av det
  • ordnar transport till/från arbete
  • ordnar lunchmöjligheter. 

Askuddsvägen

Askuddsvägen är en daglig verksamhet som formar sig utifrån  klientens intresse, egna val och färdigheter. Verksamheten startade våren/sommaren 2016 med målsättning att se individen fullt ut och tillsammans hitta en meningsfull vardag för var och en. 

Verksamheten är stationerad på Askuddsvägen 26, men vi arbetar även ute i samhället och runtom hela Åland med olika uppdrag. 

Vi har både arbete i grupp samt individuellt arbete med klienter. 

Vi fokuserar på utejobb under vår, sommar och höst för att sedan utnyttja vårt snickeri tillsammans med hantverk mera under vintertid. Vi tar dessutom hand om våra egna enheter inom Kommunernas socialtjänst där vi hjälper till med trädgårdsarbete och ärenden. Vi har även olika samarbeten med yttre parter, såsom Bredmo Skyttebana och Sleipners stall. 

Under hela året samlar vi ved till vårt vedklyveri som klyvs, staplas, torkas, förpackas och säljs av våra klienter. 

Integrerat arbetet finns även i våra lokaler där vi samarbetar för att skapa möjligheter till självständigt arbete ute i samhället för klienterna.

Tillsammans lagar vi även lunch och mellanmål till alla på arbetsplatsen, samt sköter tvätt och städar. 

När vi har möjlighet gör vi utflykter och studiebesök till olika berikande mål. 

Tillsammans med de övriga dagliga verksamheterna planerar vi återkommande evenemang (biobesök, marknader, utflykter, utedagar osv.) samt projekt inom konst, kultur, teater, motion och dans.

Inget är omöjligt. Utmaningen är att tillsammans hitta vägar för att genomföra det vi vill.

Jomala gård

På Jomalagård jobbar 17 personer i varierande ålder. 

Vår strävan på Jomalagård är att med handledning och stöd maximera varje individs personliga utveckling. I det konkreta arbetet med detta utgår vi från de individuella genomförandeplanernas mål. För att garantera att målen utgår från individens önskningar använder vi oss av olika kommunikationsmetoder d.v.s. allt från tecken som stöd, bildkommunikation och tekniska hjälpmedel till kroppsspråk, observation och sociala berättelser. 

Arbetsuppgifterna varierar mellan dagar och säsonger. Vi arbetar mycket ute med trädgårdsskötsel, odling, målning under årets varmare del och snöskottning på vintern.  Inomhus är det kökssysslor, kontorsuppgifter, sociala medier och städning. Sedan levrar vi varor till boenden inom KST. En populär syssla är att strimla papper som sedan används till isolering i hus. En av våra viktigaste arbetsuppgifter är att synliggöra all vi klarar av att göra. Vissa med stöd och andra på egen hand. 

På Jomalagård arbetar för närvarande 6 personal (handledare och vårdare) och en föreståndare som delas med en annan enhet. 

Följs oss på vår Facebook sida 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 1.11.2021