Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

14.11.2022 - IT-arbeten på KST
Under helgen den 18.11-20.11 kommer det att utföras omfattande IT-arbeten på KST. Arbetet börjar kl. 11:00 fredagen den 18.11 och pågår under hela helgen. Under den tiden kommer KST:s IT-miljö inte...
Läs mer om IT-arbeten på KST
24.8.2022 - Barnatillsyn
Vi har tyvärr ingen ordinarie barnatillsyningspersonal på plats från 29.8.2022. Ärenden hänvisas till områdeschef Susann Peltonen tillsvidare eller ledande socialarbetare Malin Björklund på...
Läs mer om Barnatillsyn
10.5.2022 - Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan
Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa ’SES’ kan du som invånare på Åland nu få gratis hjälp till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.  SES är...
Läs mer om Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan
6.4.2022 - Utbildningstillfälle Barnahusprojektet
KST har tillsammans med Helsingfors universitetssjukhus ansökt om och beviljats medel för att uppdatera upplägget med barnahus på Åland. Barnahus på Åland är ett projekt som startades av Ålands...
Läs mer om Utbildningstillfälle Barnahusprojektet
29.3.2022 - Är du utsatt för våld i en nära relation?
KST erbjuder i samarbete med Folkhälsan på Åland möjlighet till kostnadsfria stödjande och behandlande samtal till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. I samtalen kan du få...
Läs mer om Är du utsatt för våld i en nära relation?
9.3.2022 - Röda korsets infopunkt
Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket inrättat en nationell infopunkt, som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds. Mer information kan du läsa här.
Läs mer om Röda korsets infopunkt
7.3.2022 - Information med anledning av situationen i Ukraina
Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina samt information till dig som känner oro.
Läs mer om Information med anledning av situationen i Ukraina
10.2.2022 - Folkhälsans evenemang för närståendevårdare
Under vårterminen 2022 kommer Folkhälsan på Åland bjuda in till olika evenemang både i allaktivitetshuset och på andra ställen på Åland för närståendevårdare. Läs mer i bilagan.   
Läs mer om Folkhälsans evenemang för närståendevårdare
5.1.2022 - Besök till boenden
Alla som bor på våra boendeenheter har rätt att upprätthålla en god kontakt med familj och vänner. För att göra det skapar personalen möjligheter för trygga och säkra besök på enheterna.   På grund...
Läs mer om Besök till boenden
30.12.2021 - Information om självrisken för färdtjänst
Från och med den 01.01.2022 införs en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021. Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt...
Läs mer om Information om självrisken för färdtjänst