Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

9.2.2024 - SES NXT - Digitalt stöd för barn och unga med separerade föräldrar
SES NXT vänder sig till barn och unga upp till 17 år som har separerade föräldrar. Du som är mellan 6-17 år kan själva logga in på hemsidan www.sesnxt.se och få tips och råd kring situationer som...
Läs mer om SES NXT - Digitalt stöd för barn och unga med separerade föräldrar
24.1.2024 - Indexjustering av utkomststödets grunddel 2024
I enlighet med 5 § landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd fastställs grunddelens belopp årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års...
Läs mer om Indexjustering av utkomststödets grunddel 2024
23.1.2024 - Anhöriggrupp - förlängd anmälningstid och nytt startdatum
KST Beroendemottagningen planerar att starta en Anhöriggrupp utifrån CRAFT metoden 7.3.2024. Gruppen kommer att träffas varannan vecka, 10 gånger under terminen.  CRAFT arbetar med de anhöriga för...
Läs mer om Anhöriggrupp - förlängd anmälningstid och nytt startdatum
15.1.2024 - Välkommen på gemensam träff för stödpersoner och stödfamiljer!
Torsdagen den 1.2.2024 kl. 18:00 träffas vi på KST, Skarpansvägen 30 (Nyfahlers), för en gemensam träff med stödfamiljer och stödpersoner. Mer information och anmälan hittar du här. 
Läs mer om Välkommen på gemensam träff för stödpersoner och stödfamiljer!
14.12.2023 - Utbildning i MARAK
KST har den 13.12 ordnat utbildning i MARAK-verksamhetsmodell och screening gällande våld i nära relationer.
Läs mer om Utbildning i MARAK
11.12.2023 - Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2024
Levnadskostnadsindex stiger med cirka 4,84 procent från 1.1.2024. De underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid...
Läs mer om Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2024
26.9.2023 - Annonserade upphandlingar
Kommunernas socialtjänst k.f. informerar om att två upphandlingar nu ligger utannonserade på Hilma och e-Avrop. Upphandlingen av hemservice och stödtjänster Länk till upphandlingen finns här: https...
Läs mer om Annonserade upphandlingar
14.9.2023 - Anhörigdagen 6 oktober
Välkomna till en eftermiddag med intressanta föreläsare som berör ämnet att vara anhörig till personer med substansbruk. Dagen riktar sig till dig som är anhörig, träffar anhöriga i ditt arbete...
Läs mer om Anhörigdagen 6 oktober
7.9.2023 - Ninni-grupper
Välkommen med i våra Ninni-grupper I Finland lever minst vart fjärde barn med en vuxen som mår psykiskt dåligt eller har ett beroende. Att en vuxen är sjuk påverkar hela familjen. Ändå är det svårt...
Läs mer om Ninni-grupper
28.8.2023 - KST informationstillfälle 28.9.2023
Kommunernas socialtjänst k.f. bjuder in till ett informationstillfälle för anställda inom barnomsorg och skola där representanter från KST informerar om barnskyddsanmälningar och kontakt med...
Läs mer om KST informationstillfälle 28.9.2023