Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Integration

Samordningen av socialvården innebär att delar av integrationsarbetet samordnas genom KST. Den service som vi ger ska också lämpa sig för invandrare. Vi är skyldiga att se till att vår egen personals kompetens ifråga om integration utvecklas. 

Kommunerna behöver beakta samma sak i de tjänster som de producerar, till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg.

 

Inledande kartläggning

Om du är arbetslös och registrerad hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) görs den inledande kartläggningen av AMS. 

Vid en inledande kartläggning gör AMS

  • en preliminär bedömning av dina förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration,
  • en kartläggning av dina behov av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster
  • utreds i behövlig omfattning din tidigare utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper och vid behov andra omständigheter som påverkar sysselsättning och integration.

Om du söker service från oss för första gången, görs alltid en inledande bedömning av servicebehovet. Om du beviljas utkomststöd annat än tillfälligt, utreder vi i första hand dina möjligheter att registrera dig som arbetslös vid AMS. Om du inte av någon orsak inte kan registreras som arbetslös, görs den inledandet kartläggningen av oss.

 

Mottagande av kvotflyktingar

KST fattar inte beslut om att ta emot kvotflyktingar.

Beslut om mottagande av kvotflyktingar måste fattas av den enskilda kommunen.

Den kommun som fattar beslut om att ta emot kvotflyktingar ingår ett avtal med Närings-, trafik och miljöcentralen i riket. Kommunen måste ha upprättat ett program över vilka integrationsfrämjande åtgärder som kommunen erbjuder och prioriterar för att kunna ingå avtal med NTM-centralen. Ett antaget integrationsprogram är också en förutsättning för att kommunen ska få lyfta de statliga stöd som utgår i samband med mottagandet.

Kommunerna och KST har i grundavtalet kommit överens om att de ersättningar som utbetalas till kommunen för uppgifter som i praktiken verkställs av KST, ska betalas till KST.

 

Läs mer om integration i kommunerna på Ålands landskapsregerings webbplats

Läs mer om integrationslagen på Ålands landskapsregerings webbplats

Läs mer om integration på webbplatsen för Kompetenscentret för integration av invandrare

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 1.11.2021