Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Substitutionsbehandling


Substitutionsvården på Åland är ett program som du som har ett opioidberoende kan ansöka till. Programmet kallas LARO (LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende). Ålands hälso- och sjukvård är ansvarig för programmet.

Syftet med LARO är att du ska få en trygg och meningsfull vardag. I programmet ingår rehabilitering, främsta målet är att åstadkomma en stabil medicinering. En individuell vårdplan görs så att du kan få de bästa förutsättningarna för att kunna få en vardag med fungerande jobb, studier eller praktik. Medicineringen vid LARO är i första hand Suboxone. Daglig hämtning av medicinen i 3 månader gäller för alla.

Ansökan

Du behöver ansöka om att delta i LARO programmet. Vi på Beroendemottagningen hjälper dig med ansökan till programmet och sköter provtagningen inför en ansökan.

Kriterier för intagning till

  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har ett dokumenterat opioidberoende, minst 1 år.
  • Du har utretts på beroende av alkohol-/andra narkotiska preparat på Beroendemottagningen
  • Du har tidigare provat avvänjning av opioider.
  • Du har förmåga att tillgodogöra dig information om behandlingen och lämna ett samtycke.
  • Du ska lämna urin- och salivtest i 3 månander.

Vid särskilda skäl kan undantag från kriterierna göras.

Boka tid

Hör av dig till oss för att boka in en tid för ett första samtal där du får berätta lite om din situation och vi berättar om mottagningen och vad vi kan erbjuda. 

Du förbinder dig inte till något, det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Ring oss på telefon 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00).

Vill du att vi kontaktar dig?

Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran till oss. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Länk till kontaktformuläret 

Publicerad 19.3.2021
Uppdaterad 23.4.2021