Specialomsorg

Om du på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i din utveckling eller dina psykiska funktioner har rätt till specialomsorg, om inte andra serviceformer kan ge dig den service du behöver. 

Målet med specialomsorgen är att hjälpa dig att reda dig i det dagliga livet, självständigt förtjäna ditt uppehälle och självständigt delta i samhället. Inom specialomsorgen ska vi också tillgodose annan vård och omsorg du behöver. 

Inom KST erbjuder vi olika former av boenden och dagverksamheter. Du kan läsa mer om dem i menyn till höger. 

Ledargruppen för specialomsorger

KST ska enligt specialomsorgslagen utse en ledargupp för specialomsorger. Ledargruppen har i uppdrag att bereda individuella ärenden gällande ansökan om specialomsorg eller olika former av service inom specialomsorgen.

Ledargruppens medlemmar

Medlem Utsedd för perioden
Metod och kvalitetschef Jimmy Hellgren               2020-2023
Områdeschef för funktionsservice och sysselsättning               2021-2023
Chefsläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård Olli-Pekka Lehtonen               2020-2023
Förbundsdirektör Katarina Dahlman               2020-2023

Ansökan om specialomsorg

Du ansöker om specialomsorg skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga 

  • ett läkarintyg eller epikris.

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig.