Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Specialomsorg

Du har rätt till specialomsorg om du har fötts med en skada eller en sjukdom, eller om du fått det under utvecklingsåldern. Skadan eller sjukdomen ska ha stört din utveckling eller dina psykiska funktioner. Du har inte rätt till specialomsorg om andra serviceformer kan ge dig den service du behöver.

Målet med specialomsorgen är att hjälpa dig att reda dig i det dagliga livet, självständigt förtjäna ditt uppehälle och självständigt delta i samhället. Inom specialomsorgen ska vi också tillgodose annan vård och omsorg du behöver. 

Inom KST erbjuder vi olika former av boenden och dagverksamheter. Du kan läsa mer om dem under rubriken För klienter.

Ansökan om specialomsorg

Du ansöker om specialomsorg skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga 

  • ett läkarintyg eller epikris.

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Ledargruppen för specialomsorger

KST ska enligt specialomsorgslagen utse en ledargupp för specialomsorger. Ledargruppen har i uppdrag att bereda individuella ärenden gällande ansökan om specialomsorg eller olika former av service inom specialomsorgen.

Ledargruppens medlemmar

Medlem

Utsedd för perioden

Jimmy Hellgren, kvalitets- och metodchef               2021-2023
Andrea Björnhuvud, områdeschef för funktionsservice och sysselsättning               2021-2023
Läkarrepresentant från Ålands hälso- och sjukvård               2021-2023
Ann-Christine Österbacka, boendekoordinator               2021-2023
Camilla Dalmyr, sysselsättningskoordinator               2021-2023

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 16.6.2022