Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Kontakt- och anmälningsskyldigheter

I menyn till höger finns information om när och hur man ska göra olika typer av anmälningar till KST, både vad gäller barn och vuxna. I ärenden av mer akut natur hänvisas till respektive avdelnings dagjourtelefon mellan klockan 08.00-16.00.

I akuta situationer utanför kontorstid tas kontakt med socialjouren 12200 och i situationer där det är nödvändigt att ingripa med tanke på säkerhet eller överlevnad kontaktas nödcentralen 112.

Socialjour

utanför kontorstid, endast akuta ärenden
Jourtelefoner

Jourtelefon tidigt stöd för barn och familj

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner

Jourtelefon barnskydd

vardagar kl. 8–16
Jourtelefoner

Jourtelefon vuxensocialarbete

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner

Jourtelefon funktionsservice och sysselsättning

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner
Publicerad 12.4.2022
Uppdaterad 10.8.2023