Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Kris och stöd

Här har vi samlat kontaktinformation som kan behövas vid en krissituation. 

Nödsituationer

Ring: 112

Socialjouren

I akuta situationer utanför kontorstid

+358 18 12200

KST:s dagjournummer

Vardagar 8-16

 • Tidigt stöd +358 18 532 870
 • Barnskydd +358 18 532 870
 • Vuxensocialarbete +358 18 532 880
 • Funktionsservice  +358 18 532  890

Myndigheternas krismeddelanden

Ålands hälso- och sjukvård

Jourtelefoner

 • Akuten, centralsjukhuset *5355 
 • Hälsocentralen i Mariehamn +358 18 538 500
 • Hälsocentralen i Godby +358 18 535 819
 • Psykiatriska ärenden +358 18 535 100
 • Psykiatriska avdelningen +358 18 535 030
 • Jourhavande tandläkare +358 18 14 600

Stöd- och krislinjer

Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer

Information om kristelefon (pdf)

Ring: +358 9 2525 0112

Kristelefonen är öppen:

måndag och onsdag kl. 16-20

tisdag, torsdag, fredag kl. 9-13

Samtalsstöd online - stöd och hjälp i svåra situationer

Information om samtalsstöd online (pdf)

Tidsbokning per telefon: +358 44 979 2439

Måndag till torsdag kl. 9-15

BRIS och övriga stödfunktioner för barn

Bris stödtelefon och chatt för barn/ungdomar upp till 18 år. Prata, chatta eller mejla med en kurator om det du funderar på eller det du behöver hjälp med. Du kan självklart vara anonym om du vill.

Ring barnens hjälptelefon +358 18 25520

Bris chatt och mejl på www.bris.se

Öppet:

måndag-fredag kl. 10-13 och 15–22

lördag-söndag kl. 15-22

Även vuxna kan kontakta Bris för stöd

Du som är under 18 år vet väl att du kan ringa BRIS hjälptelefon på +358 18 25520 för att prata med en kurator om det du funderar på eller det du behöver hjälp med. Den som svarar finns i Sverige, men du betalar bara för ett lokalt telefonsamtal. Telefonen är öppen kl. 10-13 och 15-22 måndag-fredag och 15-22 lördag-söndag (finsk tid). Du är självklart anonym om du vill

På www.bris.se finns BRIS chatten. Här kan du som är under 18 år chatta med en av Bris kuratorer. Du kan vara anonym om du vill och väljer själv vad du vill chatta om. En chatt kan vara kort eller lång, men max 45 minuter. Chatten är öppen kl. 10-13 och 15-22 måndag-fredag och15-22 lördag-söndag (finsk tid).

Info även på nätet direkt:

Information om Bris chatt och stödtelefon på den åländska ombudsmannamyndighetens webbplats

Det finns även andra stödfunktioner tillgängliga till exempel:

Webbplatsen skuggsidan, för unga 12–18 år - när föräldrarna har missbruk/psykisk ohälsa

Webbplatsen Ärligt Talat, för unga 13–29 år

Webbplatsen Maskrosbarn, för ungdomar 13–19 år

Våld i nära relationer

Tallbacken

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende och skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för vårdnadshavare som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel.

+ 358 18 532 842 

Du kan läsa mer om Tallbacken här 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för den som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer.

Kvinnofridslinjen är öppen för ålänningar dygnet runt och erbjuder dessutom handledning för åländska myndigheter i frågor som rör våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen telefonnummer +358 18 25 500.

Stödsamtal för våldsutsatta

KST erbjuder i samarbete med Folkhälsan på Åland möjlighet till kostnadsfria stödjande och behandlande samtal till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. I samtalen kan du få stöd, rådgivning och hjälp med krisbearbetning.

För remiss till stödsamtal kontakta oss på vuxensocialarbetet, telefon +358 18 532 880.

Alternativ till våld

Behandling för män med vålds- och aggressionsproblem i sina nära relationer. Samtal i grupp och/eller individuellt. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller torsdag kl. 12-13, eller skriv till atv@atv.ax så tar vi kontakt. Tjänsten är kostnadsfri.

Nollinjen

Nollinjen hjälper:

 • kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld 
 • alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation
 • närstående till personer som blivit utsatta för våld
 • yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet

Att ringa Nollinjen är gratis. När du ringer Nollinjen får du samtala om din situation, dina erfarenheter och rädslor med vår personal. De som svarar på Nollinjen är yrkespersoner som lyssnar och ger dig stöd och råd i din svåra situation. Nollinjens telefonnummer är 080 005 005.

Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer. Personalen ser inte heller ditt telefonnummer, varken under eller efter samtalet. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan samtala med personalen på finska, svenska eller engelska.

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

Brott och tvistemål

Ålands polismyndighet

Adress:

Elverksgatan 5

PB 73

22101 Mariehamn

Växel + 358 18 527 100

Måndag - Fredag 09.00-16.00

Anmälningsmottagningen + 358 18 527 117

Måndag - Fredag 09.00-16.00

www.polisen.ax

Brottsofferjouren - Riku

Brottsofferjouren

Tel. 116 006. Svensk service 12–14.

Handledare på Åland

Tel. 0457 345 5777

Ålands medlingsbyrå

Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfritt medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister.

Välkommen att ta kontakt med oss! Vi finns tillgängliga på telefon 0457 343 3513 måndag-torsdag kl. 9-12 eller på epost info@medlingsbyran.ax.

Rättshjälp och intressebevakning

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Rättshjälp

Besöksadress: Torggatan 16 A, AX-22100 Mariehamn, Åland

Telefonnummer: 029 566 1800. Utrikes +358 295 661 800.

E-post: aland.rh@om.fi

Allmän intressebevakning

Besöksadress: Torggatan 16 A, AX-22100 Mariehamn

Telefonnummer: 029 566 1804 (Må-To 9.00-11.00). Vid samtal från Sverige/utrikes +358 295 661 804.

E-post: aland.ib@om.fi

Växel: 029 566 1800. Utrikes +358 295 661 800

Missbrukarvård och avgiftning

Beroendemottagningen

Tel. + 358 18 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00).

Mottagningen finns på Styrmansgatan 2A våning 2 (Nyfahlers) i Mariehamn (ingång på baksidan vid parkeringen).

Läs mer om beroendemottagningen här

Avgiftning

Alkohol, vissa droger och läkemedel kan skapa ett starkt fysiskt beroende. Om man tagit stora doser under längre tid kan det vara förenat med livsfara att på egen hand sluta eller trappa ner. Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för den medicinska avgiftningen.

För alkohol- och narkotikaavgiftning kontakta psykiatriska avdelningen, tel. + 358 18 535 030 dygnet runt.

Vid akuta situationer, ring 112.

Barn och familjer

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och medling i familjefrågor är en lagstadgad verksamhet för kommunen (socialvårdslagen och äktenskapslagen).

Vardagar kl. 8-16

Folkhälsan på Åland, Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn

Telefon: + 358 18 527 048

Läs mer om familjerådgivningen på Folkhälsans webb

Ekonomi och skulder

Folkhälsans ekonomirådgivning

Vi kan hjälpa dig om du känner att du vill ha bättre kontroll över din ekonomi eller om du behöver hjälp med redan existerande ekonomiska problem. Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Styrmansgatan 10 

22 100 Mariehamn

Telefon: + 358 18 527 040

Läs mer om ekonomirådgivning på Folkhälsans webb

Ekonomi och skuldrådgivning vid rättshjälpsbyrå

Besöks- och postadress:

Torggatan 16 A

22 100 Mariehamn, Åland

Telefon: 029 566 1803. Utrikes + 358 295 661 803

E-post: aland.es@om.fi

Växel: 029 566 1800. Utrikes + 358 295 661 800.

Arbetsmarknad och studier

AMS

Telefon: +358 18 25501

Telefontid måndag-fredag kl. 10.00-11.00 samt 13.00-14.00.

E-post: info@ams.ax

E-post: studiestod@ams.ax

www.ams.ax

Social trygghet

FPA

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

Öppettider

Tisdagar: 10:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00. Betjäning även på bokad tid. 

På FPA:s serviceställe kan du få information och rådgivning om alla FPA-förmåner. Du kan också ansöka om förmåner och lämna in bilagor i vår e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Läs mer om hur du bokar tid på adressen www.fpa.fi/tidsbokning

Besöksadress

Nygatan 7 A

22100 Mariehamn

www.fpa.fi

Uppehållstillstånd, asyl, medborgarskap

Migrationsverket i Finland

www.migri.fi

Kompassen

Informationskontor för inflyttade / Information office for Immigrants

MEDIS, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn

Telefon / phone: + 358 18 531 641

E-post: info@kompassen.ax

Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar: kl. 13.00–16.00.

Open Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 1-4 PM.

 

Publicerad 13.4.2022
Uppdaterad 29.1.2024