Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Medling i familjefrågor/samarbetssamtal

Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som föreskrivs om i äktenskapslagen och som du kan anlita när det uppstår konflikter inom familjen. Medling i familjefrågor enligt äktenskapslagen genomförs i KST som samarbetssamtal för separerade föräldrar. Det är en frivillig, konfidentiell och avgiftsfri service.

Du och din parter kan använda medling i familjefrågor/samarbetssamtal när ni överväger skilsmässa/separation eller redan har bestämt er för att gå skilda vägar. Medling/samarbetssamtal kan genomföras om ni är gifta, sambos eller har ett registrerat partnerskap. Samarbetssamtal kan även ske vid behov av ändrade avtal gällande vårdnad, boende och umgänge efter en separation.

Medlingen/samarbetssamtalen syftar till att ge er föräldrar stöd i att diskutera aktuella frågor med barnets bästa i fokus, t.ex. genom att göra upp en föräldraplan. Samtalen kan också vara en hjälp för er att nå överenskommelser i t.ex. vårdnads- och umgängesfrågor eller frågor om barns försörjning. Dessa överenskommelser kan fastställas i skriftliga avtal. Medling/samarbetssamtal kan användas också för att lösa konflikter som uppstår efter separationen, till exempel i frågor som har att göra med att träffa barnet. Även om ni inte lever ihop har ni ett gemensamt ansvar för era barn.

En förutsättning för medling/samarbetssamtal är att båda föräldrar vill medverka och att barnet har sin hemkommun på Åland. Samtalen inleds vanligtvis med varsitt enskilt samtal med respektive förälder. Därefter följer 1–3 gemensamma samtal. Vid behov kan även barnsamtal och uppföljningsmöten bokas in.

För att anmäla intresse till samarbetssamtal, vänligen fyll i intresseanmälan via e-tjänster eller med hjälp av blanketten. Efter ni inlämnat blanketten tar en barnatillsyningsman kontakt till er.

Det finns även ett digitalt stöd för separerade föräldrar, SES. Läs mer om SES här.

Vill du veta mer om familjerådgivning kan du läsa mer här. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 29.1.2024