Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

SES NXT, Digitalt stöd för barn och unga med separerade föräldrar


Vad är SES NXT?

SES NXT är ett digitalt och interaktivt verktyg för barn och unga mellan 3-17 år vars föräldrar är separerade.

Det är inte skilsmässan eller separationen i sig som är avgörande för hur barn påverkas. I stället är det viktigaste hur separationen hanteras vid tiden för uppbrottet.

SES NXT stöttar barn att göra sin röst hörd i familjen, uttrycka sina värderingar, och bryta den tystnad som kan uppstå inom och runt familjen. I SES NXT får barnen höra om andra barns upplevelser och reaktioner. De får kunskap om att känslor är viktiga och att det finns flera olika sätt att reagera på när föräldrarna separerar.

Hur får jag inloggning till SES?

Via länken www.sesnxt.se kan du som är mellan 6-17 år fylla i dina uppgifter, helt anonymt, och få en inloggning. Det tar cirka två minuter och du kan använda den digitala plattformen direkt. Välj Åland i listan med svenska kommuner.

Du som är förälder till ett barn mellan 3-5 år kan via länken https://samarbeteefterskilsmassa.se/bli-medlem/  fylla i dina uppgifter, helt anonymt, och få en inloggning. Det tar cirka två minuter och du kan använda den digitala plattformen direkt. Välj Åland i listan med svenska kommuner. När du har loggat in väljer du modulen ”SES MINI” (sortera på ”barn” till vänster så hittar du modulen lättare).

Ålder

SES NXT är indelat i fyra åldersgrupper: 3-5 år, 6-8 år, 9-12 år, 13-17 år. Innehållet för de olika åldersgrupperna är anpassat efter barns språkliga och kognitiva utvecklingsnivå.

I åldersgruppen 3-5 år är interventionen baserad på att barnet genomför modulerna tillsammans med en vuxen. I modulerna får den vuxne (via vuxenknappar) stöd till hur hen kan kommunicera med barnet.

I åldersgruppen 6-8 år är materialet rikt på videor, animationer och voice-over, så att barnet kan genomföra modulerna även utan läskunskap. Barnet uppmuntras att involvera en vuxen i flera moduler, men har möjlighet att gå igenom modulerna självständigt.

I åldersgrupperna 9-12 år och 13-17 år används levande media och mer text. Modulerna är anpassade till barnets/den unges utvecklingsnivå avseende svårighetsgrad och komplexitet, så att barnet självständigt kan genomföra alla moduler.

Vid registrering av en ny användare anges barnets ålder, baserat på detta ges åtkomst till de moduler som passar barnet. SES NXT bygger på valfrihet - barnet väljer själv vilken modul hen vill börja med.

Frågor?

För mer information om SES NXT kan du kontakta barnatillsyningsmännen i KST, se kontaktuppgifter till höger.

Publicerad 9.2.2024
Uppdaterad 9.2.2024