Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förmåner AMS och FPA


Om du är permitterad eller arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Du ska också anmäla dig som arbetssökande om du har tillfälliga arbeten eller jobbar mindre än 80 procent av heltid.

De primära förmåner du kan ansöka om varierar beroende på din individuella situation. Primära förmåner kan till exempel vara arbetslöshetsersättning, A-kassa, sjukdagpenning, bostadsbidrag, studiestöd, föräldradagpenning, barnbidrag, underhållsstöd, pension, rehabiliteringsstöd osv.

Kontakta AMS, FPA och ditt fackförbund för att inlämna dessa ansökningar så snart som möjligt. 

Om dessa stöd inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd.

Läs mera på FPAs webbplats

Läs mera på AMS webbplats

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 8.4.2024