Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Arbetsgivare


Är du som arbetsgivare orolig över någon av dina anställda? Har det framkommit under samtal på företagshälsovården att hen dricker för mycket? Eller har det varit incidenter på arbetsplatsen där den anställde varit berusad eller luktat alkohol? I så fall kan du vårdhänvisa den anställda till oss på Beroendemottagningen.

Vårdhänvisning- så här gör du

  1. Du som arbetsgivare kontaktar oss för att du vill vårdhänvisa en anställd. Du kan ringa oss direkt på 532 851 måndag- fredag 8-9 och 13-14.
  2. Vi håller ett möte med dig och vårdhänvisade. Vi bestämmer gemensamt om vårdhänvisningens längd och hur ärendet följs upp. Vanligtvis håller vi ett inledande möte, ett möte när halva vårdtiden har gått och ett avslutande möte.
  3. Vi gör upp en vårdplan. Du som arbetsgivare har rätt att få information om planen och hur behandlingen fortskrider. Vi på Beroendemottagningen är skyldiga att informera dig som arbetsgivare om det sker någon förändring i vårdplanen, eventuella avbrott eller om den avslutas.

Behandlingen omfattar vanligtvis en kartläggning och bedömning av konsumtionen, samtalsbehandling enligt MI (motiverande samtal), MET (Motivational Enhancement Therapy), CRA (Community Reinforcement Approach) och/eller Återfallsprevention, kompletterat med eventuell NADA öronakupunkturbehandling och blodprov (Asat, Alat, GT, PEth).

Du kan läsa mer om de olika behandlingsmetoderna under Behandlingsmetoder

Ta kontakt

Ring oss på telefon 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00) så får du mer information om vad en vårdhänvisning innebär.

Vill du att vi kontaktar dig?

Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran till oss. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Länk till kontaktformuläret 

 

Publicerad 19.3.2021
Uppdaterad 23.4.2021