Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi strävar efter att www.kst.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. 

Alternativa sätt att få information

Om du har svårt att ta till dig innehållet på www.kst.ax erbjuder vi dig möjlighet att

 • få informationen muntligen via telefon 018-532 800 eller
 • beställa informationen som textfil via e-post info@kst.ax.

Om du inte kan ta del av kallelser, protokoll eller andra delgivningar via den elektroniska anslagstavlan kan du också vända dig till oss per telefon, per e-post, eller genom personligt besök till vår reception som är öppen vardagar 9-11.30, 12.30-15.00.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.kst.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.

Tillgänglighetsrörelse för kst.ax

Kommunernas socialtjänst k.f. står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.kst.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Det är framför allt en del situationer med skärmläsare som kan vara otillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, lättläst eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Länk till formulär får att lämna synpunkter på hemsidan

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med kriterium, beskrivning och nivå (A eller AA)

 • 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
 • 1.4.3 + 1.4. 11 Använd tillräckliga kontraster AA
 • 1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla AA
 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
 • 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus AA
 • 2.5.3 Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller A
 • 3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt A
 • 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter A
 • 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel A
 • 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus AA

Vi arbetar med att så fort som möjligt åtgärda felen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning av kst.ax. Granskningen genomfördes den 27 januari 2021.

Senaste bedömningen gjordes den 27 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2021.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 26.4.2022