Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Dölj ditt besök

Allt du gör på Internet sparas i webbläsarens historik. Om du av en eller annan anledning inte vill att någon ska kunna se att du har varit inne på kst.ax kan du dölja ditt besök.

 

Internet Explorer 9,10,11

För att ta bort all privat information från en dator, klicka på symbolen som ser ut som ett kugghjul, uppe till höger i webbläsaren. Välj "Internetalternativ".

Du kommer till en ruta med flera flikar, den du ska vara på heter "Allmänt". Klicka på "Ta bort..." Om du vill bli av med alla spår efter att ha surfat bockar du i alla rutorna och klickar på "Ta bort". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

 

Edge

Tryck på menyknappen som ser ut som en meny med tre prickar, uppe i webbläsarens högra hörn. Välj "Inställningar" och klicka på "Sekretess, sökning och tjänster".

Under rubriken "Rensa webbdata" och knappen "Välj vad du vill rensa" får du upp kryssrutor och kan välja vad du vill rensa. När du kryssat i, klicka på "Rensa nu".

 

Firefox

Tryck på menyknappen som ser ut som tre streck längst upp i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och klicka på "Rensa ut tidigare historik".

I menyn "Rensa ut tidigare historik" får du upp en listruta och där kan du välja "Tidsintervall att ta bort". Välj "All historik". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

 

Safari

I menyn för Safari, uppe i vänstra hörnet, klicka på "Safari" och "Rensa historik". I fönstret som kommer upp kan du välja vilket tidsintervall du vill rensa, från senaste timmen till all historik. När du gjort ditt val, klicka på "Rensa historik". Observera att det här raderar allt för det tidsintervall du valt och att du inte kan få tillbaka den information du tagit bort.

I menyn för Safari kan du också välja "Inställningar". I fönstret som kommer upp ska du stå på fliken "Allmänt" och ställa in menyn "Ta bort objekt i historik:" till "Efter en dag". Historiken rensas då inte på en gång, men automtiskt i slutet på varje dag.

 

Google Chrome

Klicka på symbolen som ser ut som en meny med tre prickar, uppe i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och "Historik". På sidan som kommer upp väljer du "Rensa webbinformation".

Nu får du upp en ruta. För att ta bort allt, bocka i alla kryssrutorna och välj vilket tidsintervall du vill ta bort. Du kan välja att ta bort historik från den senaste timmen till allt genom tiderna. Klicka på "Rensa data". Observera att det här raderar allt inom det tidsintervall du har valt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

 

Iphone (iOs)

Gå till inställningar. Tryck på Safari och därefter Rensa historik och Webplatsdata. Tryck igen på Rensa historik och data. Detta rensar historiken, cookies och surfdata, men ändrar inte Autofyll-informationen.

 

Android (Chrome)

Öppna Chrome-appen på en mobil eller surfplatta med Android. Tryck på Mer uppe till höger och sedan på Historik. (Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt på adressfältet.) Tryck på Historik. Tryck på Rensa webbinformation. Bredvid Tidsintervall väljer du hur mycket av historiken som ska tas bort. Om du vill ta bort allt trycker du på Genom tiderna. Markera kryssrutan Webbhistorik. (Avmarkera all annan data som du vill behålla). Tryck på Rensa data.

 

Publicerad 27.4.2022
Uppdaterad 27.4.2022