Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Missbruk och beroende


Du kan söka stöd för missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, samt spel om pengar. Om du är orolig för din egen del eller om du som anhörig är orolig för din närstående eller ett barn eller ungdom kan du ta kontakt med oss.  

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning. Vi tar emot dig som har problem, frågor eller funderingar gällande alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Du som är anhörig är också välkommen att ta kontakt.

Du kan själv boka en tid till mottagningen, det är kostnadsfritt och de har tystnadsplikt.

Läs mer om Beroendemottagningen

 

Behandlingshem

Beslut om beviljande av vård vid behandlingshem eller annan inrättning fattas av handläggare inom vuxensocialarbetet. 

Om du efter en vistelse på behandlingshem har behov av uppföljningssamtal och stöd, ges det i huvudsak via Beroendemottagningen.

Vi bedömer dock ditt stödbehov från ett helhetsperspektiv, där bostad, arbetet och ekonomi är viktiga faktorer.

 

Missbruksproblem i barnfamiljer

Ifall du har missbruksproblem och är förälder till minderåriga barn inleder vi ett samarbete med tidigt stöd för barn och familjer och barnskyddet.  Om vi som barnskyddsmyndighet har skäl att tro att barnets välbefinnande är i fara, är det vår uppgift att vidta åtgärder för att skydda ditt eller dina barn.   

Läs mer om hur du gör om du känner oro för ett barn, ungdom eller vuxen

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 10.2.2023