Missbruk och beroende

Du kan söka stöd för missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar. Om du är orolig för din egen del, ett barns eller ungdoms del eller din anhörigas del kan du ta kontakt med oss. 

Läs mer om hur du gör om du känner oro för ett barn, ungdom eller vuxen

 

Beroendemottagningen

Du kan ta kontakt med Beroendemottagningen direkt. Beroendemottagningen erbjuder olika former av stöd för att hjälpa dig att bli fri från ditt missbruk eller ge dig stöd som är anhörig.

Läs mer om Beroendemottagningen

 

Behandlingshem

Beslut om beviljande av vård vid behandlingshem eller annan inrättning fattas av handläggare inom vuxensocialarbetet. 

KST har ingått avtal med Pixnekliniken som är en vård- och rehabiliteringsenhet som erbjuder svenskspråkig missbrukarvård.  

Om du efter en vistelse på behandlingshem har behov av uppföljningssamtal och stöd, ges det i huvudsak via Beroendemottagningen.

Vi bedömer dock ditt stödbehov från ett helhetsperspektiv, där bostad, arbetet och ekonomi är viktiga faktorer.

Läs mer om Pixnekliniken på deras webbplats

 

Missbruksproblem i barnfamiljer

Ifall du har missbruksproblem och är förälder till minderåriga barn inleder vi ett samarbete med tidigt stöd för barn och familjer och barnskyddet.  Om vi som barnskyddsmyndighet har skäl att tro att barnets välbefinnande är i fara, är det vår uppgift att vidta åtgärder för att skydda ditt eller dina barn.