Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Det dagliga arbetet


Medan grundavtal och förvaltningsstadga ger ramarna för det politiska arbetet, sker det dagliga arbetet inom personalorganisationen.

Det dagliga arbetet innebär bland annat att personalen handlägger de ansökningar om service och stöd som kommuninvånarna lämnar in till KST och ger andra former av stöd till individer och familjer. 

En del av det dagliga arbetet består också av interna stödfunktioner som till exempel personalfrågor, ekonomi och IT som underlättar handläggningen av ärenden och servicen som du som klient tar del av. 

Målsättningen för det dagliga arbetet är att det ska utgå från klientens behov. I bilagan till höger hittar du vårt organisationsschema som tar fasta på denna målsättning.  

I menyn till höger kan du läsa mer om hur personalorganisationen är uppbyggd.

 

Publicerad 5.12.2020
Uppdaterad 26.12.2020