Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stödperson / Stödfamilj

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 270 anställda.

Kommunernas socialtjänst söker stödpersoner och stödfamiljer till följande verksamhetsområden:

  • Tidigt stöd för barn och familj
  • Barnskyddet

En stödperson fungerar som en frivillig kontaktperson för en enskild person eller en hel familj som av olika orsaker kan vara i behov av stöd och hjälp. Att vara stödperson kräver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men ett intresse för andra människor är viktigt samt möjlighet att avsätta tid för uppdraget. Personen som behöver stöd kan vara ett barn eller en ungdom i olika åldrar och behoven är därför mycket varierande.

 

Detta förväntas av stödpersonen:

  • Stödpersonen behöver vara över 18 år.
  • Stödpersonen har ett genuint intresse och vilja att stöda klienten
  • En stabil livssituation
  • Vilja att förbinda sig att träffas regelbundet
  • En trygg och alldaglig vardag
  • En vuxens tid och samvaro
  • Pålitlighet, glädje och uppmuntran

Omfattningen på avtalet görs upp utgående från klientens behov. Som stödperson träffar du  klienten 2-4 gånger/månad. Som stödfamilj behöver det finnas möjlighet till övernattning, oftast ca. 2 dygn per månad.

Arvode och kostnadsersättning utbetalas enligt redovisning för uppdraget. Uppvisande av straffregisterutdrag krävs innan avtal om uppdraget upprättas.

 

Är du intresserad av mer information?

 

Kontakta oss,

Jannicka Häggblom-Bergman

Socialhandledare vuxensocialtarbete

                                                       

Antonia Brandt     

Socialhandledare funktionsservice och sysselsättning

 

Johanna Sporre-Karlsson

Vik. Socialhandledare tidigt stöd och familj

                             

Johanna Sporre-Karlsson

vik. Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

Antonia Brandt

Tf Socialhandledare
Funktionsservice och sysselsättning
Publicerad 20.4.2021
Uppdaterad 27.12.2022