Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för att hjälpa dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivning är rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor. Målet med familjerådgivning är att

  • främja barns och ungas välfärd och individuella uppväxt och positiva utveckling  
  • stöda föräldraskapet och stärka dig och din familjs förmåga att klara er självständigt och stärka era egna resurser.

Familjerådgivning erbjuds till barn och unga i ålderna 0-17 år och deras familjer.

Tjänsterna bygger på frivillighet, sekretess och en möjlighet att vara anonym.

Familjerådgivning innebär att du kan samtala med en utomstående i relations-, uppfostrings- och familjefrågor. Samtalen kan vara individuella eller tillsammans med din partner eller hela familjen.

När kan familjerådgivning vara aktuellt?

Du kan vända dig till familjerådgivningen

  • när du behöver stöda i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan dig och ditt barn
  • vid bekymmer över ditt barns beteende, utveckling eller välmående
  • om du är nybliven förälder och behöver stöd 
  • om du och dina familjemedlemmar har svårt att kommunicera 
  • om ni har konflikter i familjen
  • då du överväger separation eller redan har separerat för att minska de negativa följderna för barnen och stöda det gemensamma föräldraskapet
  • när du behöver stöd i relationerna i nyfamiljen (mina barn, dina barn och våra barn)
  • när ni går igenom en kris i familjen.

Om du och din familj är inom barnskyddet kan socialarbetarna bedöma att familjerådgivning behövs som en stödåtgärd.

 

Familjerådgivningen erbjuds i samarbete med Folkhälsan

Vi erbjuder familjerådgivning i samarbete med Folkhälsan. 

Du kan kostnadsfritt vända dig direkt till Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn och boka tid. 

Du kan också ta kontakt med oss på KST så hjälper vi till.

Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Läs mer om familjerådgivningen i Mariehamn på Folkhälsans hemsida