Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för att hjälpa dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivning är rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor. Målet med familjerådgivning är att

  • främja barns och ungas välfärd och individuella uppväxt och positiva utveckling  
  • stöda föräldraskapet och stärka dig och din familjs förmåga att klara er självständigt och stärka era egna resurser.

Familjerådgivning erbjuds till barn och unga i ålderna 0-17 år och deras familjer.

Tjänsterna bygger på frivillighet, sekretess och en möjlighet att vara anonym.

Familjerådgivning innebär att du kan samtala med en utomstående i relations-, uppfostrings- och familjefrågor. Samtalen kan vara individuella eller tillsammans med din partner eller hela familjen.

När kan familjerådgivning vara aktuellt?

Du kan vända dig till familjerådgivningen

  • när du behöver stöda i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan dig och ditt barn
  • vid bekymmer över ditt barns beteende, utveckling eller välmående
  • om du är nybliven förälder och behöver stöd 
  • om du och dina familjemedlemmar har svårt att kommunicera 
  • om ni har konflikter i familjen
  • då du överväger separation eller redan har separerat för att minska de negativa följderna för barnen och stöda det gemensamma föräldraskapet
  • när du behöver stöd i relationerna i nyfamiljen (mina barn, dina barn och våra barn)
  • när ni går igenom en kris i familjen.

Om du och din familj är inom barnskyddet kan socialarbetarna bedöma att familjerådgivning behövs som en stödåtgärd.

 

Familjerådgivningen erbjuds i samarbete med Folkhälsan

Vi erbjuder familjerådgivning i samarbete med Folkhälsan. 

Du kan kostnadsfritt vända dig direkt till Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn och boka tid. 

Du kan också ta kontakt med oss på KST så hjälper vi till.

Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Läs mer om familjerådgivningen i Mariehamn på Folkhälsans hemsida

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 18.8.2022