Förbundsstämma


Förbundsstämman är KSTs högsta beslutande organ.

Varje kommun utser en representant till stämman. Kommunerna utser inte ledamöter till stämman för en viss period, utan varje kommun kan bestämma vem som ska föra kommunens talan i stämman från gång till gång. Förbundsstämmans sammansättning kan med andra ord se olika ut stämma till stämma.

Stämman sammankallas av förbundsstyrelsens ordförande, det sker minst två gånger per år. Stämmans huvudsakliga uppgift är att

  • utse styrelse
  • godkänna budget och
  • fastställa bokslut.

Läs mer om förbundsstämmans uppgifter i grundavtalet.