Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Föräldraskap och vårdnad

Barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka hens föräldrar är och få sina föräldrars omvårdnad. Barn har också rätt till sina släktförhållanden.

Lagstiftningen om föräldraskap, vårdnad och umgängesrätt och underhåll säkerställer denna rätt.

Barnatillsyningsmännen hjälper dig med de frågor som du har om den juridiska delen av föräldraskapet.

I menyn till höger kan du läsa mer om de vilka ärenden som ingår i barnatillsynens uppgifter.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 20.3.2023