Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Föräldraskap och vårdnad

Barn har rätt att, så långt det är möjligt, få veta vilka hens föräldrar är och få sina föräldrars omvårdnad. Barn har också rätt till sina släktförhållanden.

Målet med den familjerättsliga servicen är att trygga barnets välbefinnande och en balanserad utveckling till exempel när föräldrarna skiljer sig. Via servicen tillhandahålls hjälp med avtal och utredningar som gäller barnet till exempel i anslutning till faderskapet eller vårdnad om och umgänge med barnet. 

Barnatillsyningsmännen hjälper dig med de frågor som du har om den juridiska delen av föräldraskapet.

I menyn till höger kan du läsa mer om vilket stöd du kan få från en barnatillsyningsman inom KST.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 20.12.2023