Föräldraskap och vårdnad

Barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka hens föräldrar är och få sina föräldrars omvårdnad. Barn har också rätt till sina släktförhållanden.

Lagstiftningen om faderskap, vårdnad och umgängesrätt och underhåll säkerställer denna rätt.

Barnatillsyningsmännen hjälper dig med de frågor som du har om den juridiska delen av föräldraskapet.

I menyn till höger kan du läsa mer om de vilka ärenden som ingår i barnatillsynens uppgifter.