Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Momsfri privat socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Service utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 %. Det kan dessutom vara möjligt att du som kund kan nyttja hushållsavdraget.

Serviceavtal mellan kund och företag

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden. 

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun, de kommuner och kommunalförbund där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll. Företaget skall även ha en utsedd ansvarsperson som ansvarar för servicens kvalitet samt ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster samt möjligheter till hushållsavdrag fås från Skatteförvaltningen.

Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

De företag som är godkända privata producenter av socialservice presenteras här nedan.

Listan uppdateras regelbundet.

Avlastning

 • Enjoy Åland, tel. +358 40 6256 950

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

Familjearbete

 • Axcec, tel. + 358 457 3799 000

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

   
 • Björkkö Ab, tel. +358 18 526 480

  ÅMHM beslut 18.12.2023.

   
 • Dandelia, tel. + 358 400 616 278

  ÅMHM beslut 13.12.2023

Familjerådgivning

 • Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, tel. + 358 18 527 053

  ÅMHM beslut 25.03.2024

Hemservice

 • Björkkö Ab, tel. +358 18 526 480

  ÅMHM beslut 18.12.2023.

   
 • Enjoy Åland, tel. +358 40 6256 950

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

   
 • Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, tel. + 358 18 527 053

  ÅMHM beslut 25.03.2024

Förebyggande av psykisk ohälsa

 • Dandelia, tel. + 358 400 616 278

  ÅMHM beslut 13.12.2023

Personlig assistans

 • Axcec, tel. + 358 457 3799 000

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 06.04.2023.

   
 • Björkkö Ab, tel. +358 18 526 480

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 21.2.2022.

   
 • Enjoy Åland, tel. +358 40 6256 950

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 15.9.2022.

   
 • Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, tel. + 358 18 527 053

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 22.11.2023

   
 • JAG Assistans Ab, tel. +358 45 641 9907

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 7.11.2023

Stödperson

 • Dandelia, tel. + 358 400 616 278

  ÅMHM beslut 13.12.2023

   
 • Enjoy Åland, tel. +358 40 6256 950

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

Stödservice i anslutning till hemservice eller med stödservice jämförbara tjänster

 • Axcec, tel. + 358 457 3799 000

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 06.04.2023.

   
 • Destination Kökar AB, tel. + 358 040 1964 756

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 29.1.2024.

   
 • Enjoy Åland, tel. +358 40 6256 950

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 15.9.2022.

   
 • Senior Fastighetsservice Åland, tel. + 358 40 364 7641

  Kommunernas socialtjänst kf beslut 6.9.2021.

Tjänster som hjälper klienten att röra sig

 • Axcec, tel. + 358 457 3799 000

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

Annan socialservice

 • Axcec, tel. + 358 457 3799 000

  ÅMHM beslut 13.12.2023.

 

Publicerad 31.1.2024
Uppdaterad 3.4.2024