Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

SES – samarbete efter skilsmässa


Vad är SES?

SES, samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt och interaktivt verktyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns reaktioner vid en separation. Föräldrarna kan få stöd med att fundera på vad som är viktigt att tänka på i samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och verktyg för att hantera krisreaktioner. En separation eller en skilsmässa kan innebära en livskris för en individ. Tjänsten förmedlas via Kommunernas socialtjänst k.f.

SES är evidensbaserat, utarbetat och utvärderat av forskare vid Köpenhamns universitet. SES består av 18 moduler uppdelade i tre huvudämnen:

  1. Hur reagerar barn på skilsmässa/separation
  2. Hur reagerar vuxna
  3. Hur gör föräldrar för att få till ett bra samarbete som gynnar barnen.

Modulerna består av aktuell kunskap, övningar, reflektioner, personliga berättelser från föräldrar som har separerat samt filmer med professionella. Här finns moduler om hur man hanterar sin ilska (byggt på KBT), hur man kan förhålla sig till grubblerier och ältande, hur man gör överenskommelser som är till barnets bästa, hur man tränar på att se situationen utifrån barnets bästa samt hur man kan hantera konflikter med mera.

SES används anonymt, när som helst på dygnet och det finns inte någon väntetid. Modulerna finns på svenska och engelska.

Hur får jag inloggning till SES?

Via länken https://samarbeteefterskilsmassa.se/bli-medlem/ kan du fylla i dina uppgifter, helt anonymt, och få en inloggning. Det tar cirka två minuter och du kan använda den digitala plattformen direkt. Välj Åland i listan med svenska kommuner. Du kan också få en elektronisk hänvisning eller ett inloggningskort av en professionell som du är i kontakt med. Andra användare kan inte se din e-postadress.

Var ska jag börja?

När du har upprättat dig som användare får du tillgång till modulerna som är kategoriserade enligt 3 olika teman: dig själv, barn samt samarbete. Modulerna behöver inte genomföras i en viss ordningsföljd och du väljer själv hur många du vill ta. Du väljer själv vilken modul från vilket tema som intresserar dig mest.

Modulen ’SES – för barnens skull’ kan vara en bra startpunkt för dig som önskar att få en överblick, eftersom den samlat det viktigaste från de övriga 17 modulerna.

För mer information om SES kan du kontakta barnatillsyningsmännen i KST, se kontaktuppgifter till höger.

Publicerad 10.5.2022
Uppdaterad 20.12.2023