Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Boenden

De boenden som idag erbjuds inom förbundet är en del av specialomsorgen. Det finns total elva boenden inom KST.

Vi strävar efter att ge boendeservice utgående från var och ens önskemål och behov. Idag finns det tre olika boendeformer inom förbundet.

Gruppboende

Personen hyr sitt eget rum eller sin egen lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt. Vår målsättning är att det i en gruppbostad bor maximalt fem personer.

Korttidsboende

Service till barn, ungdomar och vuxna. Korttidsboendet är öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Boendestöd

Personen bor i egen lägenhet ute i samhället och erhåller stöd enligt sitt behov.

Nedan kan du läsa mer om varje enskilt boende.

Kontaktuppgifter till våra boenden och deras föreståndare hittar du här.

Läs mer om boendestödet

Våra boenden 

Solkulla korttidsboende

Korttidsboende är en form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatsen ger möjlighet till återhämtning och byte av miljö. Det blir även möjligt för föräldrarna att få avlastning i omvårdsnadsarbetet.

Korttidsboendet planeras individuellt utifrån barnets behov och krav på kontinuitet. Anpassningar görs efter vilket stöd och behov av omvårdnad som barnet har.

Vi strävar efter ett gott samarbete med skola, fritids, föräldrar och terapeuter och närvarar vid olika nätverksmöten. Vi välkomnar föräldrar till samtal om de önskar.

Varje barn har ett eget rum under vistelsen och det finns gemensamma utrymmen.

Kontaktuppgifter

Blåbärsstigens gruppboende

Blåbärsstigen är uppdelad i två Villor - Ljusa och Rosa Villan. På baksidan finns en gemensam och mycket stor gård. Samtliga omsorgstagare har egna rum/ lägenheter som är utrustade efter individens behov.

Dessutom finns gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tvättstuga och bastu. Omsorgstagarna är med vid dagliga hushållssysslor samt matlagning efter sin egen förmåga.

Det finns personal i båda villorna dygnet runt. Föreståndaren arbetar  kl. 8.00-16.00 på vardagar.

Vi erbjuder ett tyggt hem och skapar livskvalitet genom att fokusera på omsorgstagarens egna önskemål, intressen, självständighet och delaktighet. Vårt arbessätt är habiliterande. Vi fokuserar på omsorgstagarens förmågor och upprätthåller dem samt låter vardagsmomenten få ta tid. Vi kommunicerar med bildstöd där behovet finns. Grundprincipen i vårt arbete är att vi vistas i omsorgstagarnas hem, vi repekterar det egna rummet. 

På dagtid är de flesta omsorgstagare på sina arbeten. Vissa omsorgstagare har hemmadag en gång i veckan. Det ger möjlighet till individuell handledning i det som rör omsorgstagarens eget liv och boende. Under dessa dagar kan vi även erbjuda klienterna en guldkant i tillvaror. 

Blåbärsstigen har ett nära samarbete med omsorgstagarnas anhöriga, dagverksamheter och övriga resurser som finns i nätverket runt omsorgstagaren. Vi tillsammans bildar ett team runt varje omsorgstagare. 

I Ljusa Villan bor 5 omsorgstagare. Villans vision är "Ett lugnt och tyggt hem med individen i fokus".

I Rosa Villan bor 5 omsorgstagare. Villans vision är "Att växa med stöd, trygghet genom struktur, ett aktivt liv"

Kontaktuppgifter

Havsgatans gruppboende

[...]

Köpmansgatans gruppboende

På Köpmansgatan bor åtta personer i varierande ålder. Lägenheterna är fullt utrustade med kokvrå, sovalkov och badrum. De boende har även tillgång till gemensamt allrum och kök. Fyra av lägenheterna har sina ingångar direkt från gården. Övriga lägenheter nås via boendets huvudingång.

Det centrala läget möjliggör att på ett aktivt sätt delta i samhällslivet bland annat genom att efter förmåga uträtta olika ärenden eller på annat sätt ta del av det utbud som erbjuds i form av exempelvis kultur- och sportevenemang samt café- och restaurangliv. De boende får handledning och stöd i ADL utifrån de egna behoven. Fokus är alltid på att jobba mot ökad självständighet.

Vår strävan på Köpmansgatan är att utifrån individens förutsättningar stödja hen i att utöva sitt självbestämmande och möjligheter till delaktighet och utveckling i stort och smått. I det konkreta arbetet med detta utgår vi från de individuella genomförandeplanernas mål. För att säkerställa att målen utgår från individens önskningar använder vi oss av olika kommunikationsmetoder, såsom bildstöd, tecken som stöd och sociala berättelser.

På Köpmansgatan arbetar vårdare, handledare och föreståndare.

Kontaktuppgifter

Lotsgatans gruppboende

År 2014 öppnade Lotsgatans grupp (6 platser) och invidboende (4 platser) på Lotsgatan i Västernäs. Boendena ligger på våning ett och två i ett hyreshus byggt 2014.

I dessa två boenden bor det 10 unga vuxna personer i egna fullt utrustade lägenheter. Alla har tillgång till ett gemensamt allrum med fullt utrustat kök och tvättstuga. Allrummet ger en möjlighet för de boende att kunna vara tillsammans på en neutral plats men huvudsakligen tillbringar de tiden i sina egna lägenheter där de får stöd av personal med bl.a. matplanering, matlagning, tvättning, städning, ekonomiplanering/hantering, hygien och socialt stöd. Där umgås de också med sina familjer, vänner och grannar.

I anslutning till det gemensamma allrummet finns personalutrymmen där personal finns att tillgå den tid de boende är hemma.

På Lotsgatan arbetar en föreståndare och nio vårdare. Vårt övergripande mål är de boendes rätt till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Personalens huvudsakliga roll är därför att handleda och stödja de boende bl.a. till att göra egna val, till att skapa en väl fungerande vardag utifrån rätten till självständighet och till att utveckla de sociala förmågor som är viktiga för att kunna leva ett så optimalt gott liv som möjligt. 

Kontaktuppgifter

 

Mariegatans gruppboende

Mariegatans gruppboende öppnade i februari 2023. Det centrala läget är optimal för deltagande i samhällslivet. Huset är totalrenoverat år 2023 och består av två trapphus. Mariegatan har två våningar. 

På Mariegatan finns 13 lägenheter. Alla lägenheter är fullt utrustade med kokvrå, sovalkov och badrum. I huset finns tvättstuga. De boende har även tillgång till gemensamt allrum/kök. 

På Mariegatan bor 13 personer i varierande ålder och stödbehov. De boende får handledning och stöd i de dagliga livet enligt individuella behov. De boendena utför alla vardagliga sysslor enligt egen förmåga med personalens stöd och handledning i den grad det individuellt behövs. 

De boendenas självbestämmanderätt och självständighet är viktiga på Mariegatan. De boende är aktivt delaktiga i planeringen, utförande och utvärdering av deras stöd och handledning. Vi använder Positive Behaviour Support som metod på Mariegatan. 

På Mariegatan jobbar 10 vårdare och en föreståndare. 

Kontaktuppgifter

Maskrosens gruppboende

Maskrosens gruppboende är Kommunernas socialtjänst senaste tillskott och öppnade våren 2016 i Godby centrum på Tistelgänd 8B. 

Maskrosen har 10 st lägenheter varav 8 st är upptagna i början av 2019. Vissa lägenheter har inre anslutning medan andra har enbart yttre. Lägenheterna är fullt utrustade med egen kokvrå och badrum.      I hyran ingår även del i husets gemensamma utrymmen så som kök, tvättstuga, bubbelbad och bastu. Huset har även en välplanerad handikappanpassad trädgård.

Huvudsakligen tillbringar klienterna tiden i sina egna lägenheter där de får stöd av personal med bl.a. fritidsaktiviteter, matlagning, tvätt, och städ, hygien och resursförstärkande handledning. 

På Maskrosen arbetar för närvarande en föreståndare och 11 vårdare.

Vårt övergripande mål är att stödja de boendes rätt till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Vi tränar vardagsfärdigheter i den egna lägenheten med den individuella genomförandeplanen som grund.

Kontaktuppgifter Maskrosen boende sida 1

Kontaktuppgifter Maskrosen boende sida 2

Svedgränds gruppboende

Ett mer självständigt liv. 

På Svedgränds gruppboende bor fem personer. Samtliga lägenheter är utrustade med toalett, dusch och pentry. I boendet finns även gemensamma utrymmen så som kök och allrum. Personalgruppen består av en förman och sju vårdare. 

Målsättningen är att de boende skall ha ett så självständigt liv som möjligt i sina lägenheter.

Kontaktuppgifter

Södragatans gruppboende

I oktober 2015 öppnades Södragatans gruppboende med 12 platser. Boendet ligger strax utanför Mariehamns centrum på Södragatan 18.

Huset är i två våningar med hiss och ägs av fastighetsbolaget Pärlan. De boende hyr sina enskilda lägenheter av bolaget.

I dessa två boenden (våning 1 och 2) bor det 12 unga vuxna personer i egna fullt utrustade lägenheter. På vardera våning har alla tillgång till ett gemensamt allrum samt ett fullt utrustat kök. Allrummet ger en möjlighet för de boende att kunna vara tillsammans på en neutral plats men huvudsakligen tillbringar de tiden i sina egna lägenheter där de får stöd av personal med bl.a. matplanering, matlagning, tvättning, städning, hygien och socialt stöd. Där umgås de också med sina familjer, vänner och grannar.

På Södragatan arbetar en föreståndare, på våning 1: 8 vårdare och på våning 2: 6 vårdare.

Vårt övergripande mål är att stödja de boendes rätt till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Vi tränar vardagsfärdigheter i den egna lägenheten med den individuella genomförandeplanen som grund.

Kontaktuppgifter Södragatan våning 1

Kontaktuppgifter Södragatan våning 2

Tistelgränds gruppboende

Struktur och alternativ kommunikation.  

På Tistelgränds gruppboende bor fem personer. Alla bor i egna lägenheter och har gemensamt vardagsrum och kök. Personalen består av en förman och sju vårdare. 

Tistelgränds gruppboende arbetar med struktur och alternativ kommunikation. Bildkommunikation används som stöd för att förtydliga dagens aktiviteter samt  hjälpa klienterna att kunna göra aktiva val och därigenom utveckla sin självkänsla och självbestämmande i vardagen.

Kontaktuppgifter

Åkersvängens gruppboende

Åkersvängens gruppboende är beläget i Hammarland.

Åkersvängens boende är Kommunernas socialtjänst äldreboende. Boendet är byggt i två omgångar. 2003 öppnades Åkersvängen som ett boende med 5 platser utan profilering. Samtliga lägenheter från 2003 är utrustade med pentry och eget badrum.

2011 öppnades ett tillbyggt Åkersvängen med ytterligare 8 boendeplatser. Boendets verksamhet och profilering ändrades i och med tillbyggnaden till inriktning äldre, och blev uppdelat i Lilla och Stora sidan. Lägenheterna på Stora sidan har alla eget badrum. Sammanlagt finns 13 boendeplatser på Åkersvängen. Utöver lägenheterna finns allmänna utrymmen såsom matsal, vardagsrum, kanslier, kök, tvättstuga samt badrum med bastu.

Sammanlagt arbetar ca 20 personal på Åkersvängen, inklusive föreståndare, sysselsättare och husmor. Vår målsättning är ett tryggt livslångt boende utifrån individens individuella behov. På Åkersvängen finns en separat byggnad för sysselsättning som heter Lillstugan. Lillstugans verksamhet är inriktad på sysselsättning och aktivering för en stimulerande och givande tillvaro som pensionär.

Kontaktuppgifter

Lagunen serviceboende

Lagunen är ett boende för personer under 65 år med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. På boendet finns 7 permanenta platser och två periodplatser. Varje boende har ett eget rum med badrum och så finns det ett gemensamt allrum. Boendet är beläget i Oasens boende- och vårdcenter, där KST hyr utrymmena.

Boendets servicenivå är effektiviserat serviceboende, vilket innebär att det finns personal på plats dygnet runt. Till personalgruppen hör 10 vårdare och en föreståndare. Som boende får du hjälp och stöd i din dagliga omsorg ss. hygien, av- och påklädning, medicinintag och måltider. I servicen ingår även städning och klädvård.

Jomala hemsjukvård är ansvariga för den medicinska omvårdnaden ss. medicindelning, sårvård och blodprovstagning.

På Lagunen erbjuds möjlighet till gemenskap, där personalen strävar till att skapa en meningsfull vardag utifrån individens behov i en trygg atmosfär.

Kontaktuppgifter

 

Publicerad 5.12.2020
Uppdaterad 15.1.2024