Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Kontakta oss


Bäst får du kontakt med KST genom att ringa socialarbetare eller socialhandledare på telefontiden.

Telefontiden är klockan 9-10

  • Växeln: 532 800, vardagar kl. 8–16. 
  • Receptionen på Skarpansvägen 30 i Mariehamn är öppen vardagar kl. 9–11.30 samt kl.12.30–15. Här kan du lämna handlingar, hämta blanketter och ställa frågor.
  • Faxnummer: 532 801.

Boka tid för besök hos handläggare. Du bokar tiden direkt med handläggaren. 

Akuta ärenden

I ärenden av mer akut natur hänvisas till respektive avdelnings dagjourtelefon mellan klockan 08.00-16.00 (välj avdelning Jourtelefoner i listan nedan för nummer till aktuell avdelning).

Vid akuta ärenden efter kontorstid tas kontakt till socialjouren, tel 018-12200.

Ansökan om socialvård

För ansökan om socialvård kan du använda e-tjänster eller skicka en ifylld blankett till:

Kommunernas socialtjänst
Socialkansliet
Skarpansvägen 30
2100 Mariehamn

Vid övriga frågor kan du kontakta socialkansliet@kst.ax

Våra e-tjänster

Våra blanketter

 

Mediakontakt

Under kontorstid, vardagar kl. 8-16, besvaras frågor från media av dessa personer:

Susann Peltonen

Områdeschef Tidigt stöd barn och familj

Familjearbete, familjerådgivning, stödperson och stödfamilj, hemservice för barnfamiljer, Fältarna

susann.peltonen@kst.ax

+358 18 532 818


Paulina Eklund

Områdeschef Barnskydd

Barnskydd, familjevård, Tallbacken, socialjour

paulina.eklund@kst.ax

+358 18 532 834


Mikaela Brandt-Lindholm

Områdeschef Vuxensocialarbete

Utkomststöd, missbruk och beroende, våld i nära relationer, integration

mikaela.brandt-lindholm@kst.ax

+358 18 532 869


Andrea Björnhuvud

Områdeschef Funktionsservice

Specialomsorg, handikappservice

andrea.bjornhuvud@kst.ax

+358 18 532 856


Camilla Dalmyr

Servicechef boende och sysselsättning Funktionsservice

Boenden, sysselsättningsverksamheter

camilla.dalmyr@kst.ax

+358 18 532 942


Maria Erikson

Servicechef hemmaboende Funktionsservice

Hemmaboendeservice

maria.erikson@kst.ax

+358 18 532 860


Sarah Holmberg

Personalchef 

Personalärenden, kollektivavtalsenliga frågor 

sarah.holmberg@kst.ax

+358 18 532 809


Katarina Dahlman

Förbundsdirektör

Övergripande ärenden

katarina.dahlman@kst.ax

+358 18 532 802

Jeanette Alén

Metodhandledare
Funktionsservice

Camilla Andersson

Föreståndare Jomala gård och Servicegatan
Sysselsättningsenheter

Denise Andersson

Arbetskonsulent
Sysselsättningsenheter

Lukas Andersson

Metodhandledare
Funktionsservice

Åsa Andersson

Kanslisekreterare
Organisationsstöd

Jourtelefon barnskydd

vardagar kl. 8–16
Jourtelefoner

Monica Bergman

Administratör leverantörsreskontra
Organisationsstöd

Helena Bergsten

vik. Socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj

Cecilia Berndtsson

Vik barnatillsyningsman
Tidigt stöd barn och familj, Föräldraskap och vårdnad

Beroendemottagningen

För frågor och hjälp
Beroendemottagningen

Britt Berthén Eklund

Administratör
Funktionsservice

Malin Björklund

Ledande socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj, Föräldraskap och vårdnad

Andrea Björnhuvud

Områdeschef
Funktionsservice

Blåbärsstigen Ljusa villan

Boendeenheter

Blåbärsstigen Rosa villan

Boendeenheter

Havsgatan boende

Boendeenheter

Köpmansgatans boende

Boendeenheter

Lotsgatans boende

Boendeenheter

Mariegatans boende

Boendeenheter

Svedgränds boende

Boendeenheter

Tistelgränds boende

Boendeenheter

Maskrosens boende sida 1

Boendeenheter

Maskrosens boende sida 2

Boendeenheter

Antonia Brandt

Assistentkoordinator
Funktionsservice

Mikaela Brandt-Lindholm

Områdeschef
Vuxensocialarbete

Antonia Bredenberg

Administratör
Barnskydd

Anette Carlsson

Behandlare
Beroendemottagningen

Fixtjänst

Sysselsättningsenheter

Jomala gårds dagverksamhet

Sysselsättningsenheter

Navigationsskolegränds dagverksamhet

Sysselsättningsenheter

Servicegatans dagverksamhet

Sysselsättningsenheter

Åkersvängens dagverksamhet

Sysselsättningsenheter

Magdalena Dahlén

Administratör
Organisationsstöd

Maria Dahlgren

Föreståndare Lotsgatans gruppboende
Boendeenheter, Föreståndare

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd

Cecilia Dahlström

Tf områdeschef tom 16.6.2024
Funktionsservice

Camilla Dalmyr

Servicechef boende och sysselsättning
Funktionsservice

Raven Dragonwitch

Tf socialhandledare
Funktionsservice

Kristine Dzene

Ledande administratör
Funktionsservice

Zacharias Ekholm

Löneadministratör
Organisationsstöd

Kristoffer Eklund

Behandlare
Beroendemottagningen

Paulina Eklund

Områdeschef
Barnskydd

Maria Erikson

Servicechef hemmaboende
Funktionsservice

Alfred Eriksson

vik. socialhandledare
Funktionsservice

Andreas Eriksson

Ekonom
Organisationsstöd

Camilla Eriksson

Föreståndare Maskrosen och Tistelgränd
Boendeenheter, Föreståndare

Emma Eriksson

Socialhandledare
Funktionsservice

Inger Eriksson

Socialarbetare
Vuxensocialarbete

Linda Eriksson

vik. Familjehandledare
Tidigt stöd barn och familj

ESB boende Lagunen

Boendeenheter

Charlotta Eur

Socialarbetare
Funktionsservice

Julia Fagerlund

Familjehandledare
Tidigt stöd barn och familj

Folkhälsans familjerådgivning

Samarbetspartners

Carolina Frisk

Socialarbetare
Funktionsservice

Jourtelefon funktionsservice och sysselsättning

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner

Fältarna

För ungdomarna
Fältarna

Maria Gröndahl

Socialhandledare
Vuxensocialarbete

Sani Gustafsson

Föreståndare Mariegatan
Boendeenheter, Föreståndare

Melanie Gäddnäs

Föreståndare Södragatan
Boendeenheter, Föreståndare

Ingegerd Hanses

Servicesamordnare
Funktionsservice

Jimmy Hellgren

Kvalitets- och metodchef
Organisationsstöd

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud
Organisationsstöd

Johanna Henriksson

Socialarbetare
Barnskydd

Madelene Hilander

Ledande närvårdare Maskrosen och Tistelgränd
Boendeenheter, Föreståndare

Hindersson Kajsa

Socialarbetare
Barnskydd

Agneta Holmberg

Administratör
Tidigt stöd barn och familj

Sarah Holmberg

Personalchef
Organisationsstöd

Ulrika Holmlund

Tf. ledande socialarbetare tom 16.6.2024
Vuxensocialarbete

Jenny Husell

Socialhandledare servicesamordning
Funktionsservice

Ingela Högman

Socialarbetare
Funktionsservice

Boendestöd i hemmet

Boendeenheter

Camilla Johansson

Socialarbetare
Funktionsservice

Maria Karlsson

Personaladministratör
Organisationsstöd

Sofia Karlsson

Familjehandledare
Tidigt stöd barn och familj

Melanie Karring

Tf socialarbetare
Barnskydd

Växeln

Växeln
Organisationsstöd

Malin Klingberg

vik Socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj

Solkulla korttidsboende

Boendeenheter

Andreas Lakso

Tf. ledande socialarbetare tom 16.6.2024
Funktionsservice

Sandra Lindberg

Ledande Fältare
Fältarna

Tua Lindén

Förmånshandläggare
Vuxensocialarbete

Benita Lindfors

Förman, Strandgatan Nedre B
Sysselsättningsenheter

Catherine Lindholm

vik. Familjehandledare
Tidigt stöd barn och familj

Danielle Lindholm

Barnatillsyningsman, Ingen telefontid på onsdagar
Tidigt stöd barn och familj, Föräldraskap och vårdnad

Fanny Lindholm

Löneadministratör
Organisationsstöd

Alva Lindqvist (tors-fre)

Socialarbetare
Barnskydd

Ann-Louise Lolax

Arbetskonsulent
Sysselsättningsenheter

Hannah Lundberg

Verksamhetsledare
Beroendemottagningen

Malin Lundberg

Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

Nina Marander Rösgren

Föreståndare Blåbärsstigen
Boendeenheter, Föreståndare

Suzette Marchini

Ledande socialarbetare
Barnskydd

Jennifer Mattsson

vik Socialhandledare
Vuxensocialarbete

Mattsson Magdalena

Föreståndare Solkulla

Madelene Nordin

Behandlare
Beroendemottagningen

Lilian Nyholm

Föreståndare Strandgatan Nedre A och Övre C
Sysselsättningsenheter

Nylund Cita

Föreståndare Fixtjänst
Sysselsättningsenheter

Alicia Olander

Socialarbetare
Barnskydd

Rickard Olsson

Systemansvarig
Organisationsstöd

Stephanie Olsson

Tf Barnatillsyningsman telefontid: tisdag-torsdag 9:15-10:00
Tidigt stöd barn och familj, Föräldraskap och vårdnad

Susann Peltonen

Områdeschef
Tidigt stöd barn och familj

Alexandra Pettersson

Tf socialhandledare
Funktionsservice

Marika Rehn

Löneadministratör
Organisationsstöd

Maija Repele

Socialarbetare
Funktionsservice

Åsa Rosberg

Föreståndare på Tallbacken
Tallbacken

Marianne Rosenholm

Enhetsledare ESB Lagunen
Boendeenheter, Föreståndare

Rädda Barnen på Åland

Samarbetspartners

Rädda Barnen Södra Finland

Adoptionsfrågor
Tidigt stöd barn och familj, Föräldraskap och vårdnad

Johan Sandén

IT-samordnare
Organisationsstöd

Segerqvist Johanna

vik. Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

David Sigfridsson

vik Socialarbetare
Vuxensocialarbete

Ingela Sjöstrand

Socialhandledare
Vuxensocialarbete

Tallbacken

Tallbacken

Socialjour

utanför kontorstid, endast akuta ärenden
Jourtelefoner

Johanna Sporre-Karlsson

vik. Socialhandledare
Tidigt stöd barn och familj

Strandgatan Nedre A

Sysselsättningsenheter

Strandgatan Nedre B

Sysselsättningsenheter

Strandgatan Övre C

Sysselsättningsenheter

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon
Samarbetspartners

Jana Sundberg

Föreståndare Köpmansgatan & Havsgatan
Boendeenheter, Föreståndare

Sundholm Marica

Administratör
Vuxensocialarbete

Simone Sundström

Föreståndare, Navigationsskolegränd/HildasHus
Sysselsättningsenheter

Malin Söderberg

Socialarbetare med ansvar för vård utom hemmet
Barnskydd

Maria Söreskog

Socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj

Lilian Tessler-Tronestam

Föreståndare Boendestödet
Boendeenheter, Föreståndare

Jourtelefon tidigt stöd för barn och familj

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner

Jenny Tildeman

Ekonomichef
Organisationsstöd

Alternativ till våld

Samarbetspartners

Vanessa Troberg

vik. Familjehandledare
Tidigt stöd barn och familj

Anna Tysk

Föreståndare Svedgränd och Tf. Solkulla
Boendeenheter, Föreståndare

Tove Uvemo Moritz

Socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj

Jourtelefon vuxensocialarbete

vardagar kl. 8-16
Jourtelefoner

Södragatan våning 1

Boendeenheter

Södragatan våning 2

Boendeenheter

Wahlsten Henrik

Special socialarbetare
Tidigt stöd barn och familj

Åkersvängen Lilla sidan

Boendeenheter

Åkersvängen Stora sidan

Boendeenheter

Jessica Åstrand

Vik föreståndare Åkersvängen
Boendeenheter, Föreståndare

Yvonne Öfverström-Sundqvist

Socialhandledare, social rehabilitering
Vuxensocialarbete
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 7.3.2024