Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Revisorer

KSTs ekonomi och förvaltning granskas av externa revisorer. Förbundsstämman utser två revisorer jämte personliga ersättare samt ett officiellt revisorsamfund. 

 

Revisorer för mandatperioden 2020-2023

Ordinarie Ersättare
Martin Slotte Kirsi Sova
Robert Lindfors Marywonne Mäkilä
Erika Sjölund Marika Willstedt

 

Läs mer om KSTs budget och bokslut

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 26.12.2020