Revisorer

KSTs ekonomi och förvaltning granskas av externa revisorer. Förbundsstämman utser två revisorer jämte personliga ersättare samt ett officiellt revisorsamfund. 

 

Revisorer för mandatperioden 2020-2023

Ordinarie Ersättare
Martin Slotte Kirsi Sova
Robert Lindfors Marywonne Mäkilä
Erika Sjölund Marika Willstedt

 

Läs mer om KSTs budget och bokslut