Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelse


Förbundsstyrelsen leder KST och bevakar och representerar KSTs intressen.

Förutom att bevaka och representera KSTs intressen följer styrelsen upp KSTs ekonomi, fastställer servicenivåerna för de olika verksamhetsområdena och tar initiativ för utveckling av verksamheten.   

Läs mer om förbundsstyrelsens uppgifter i förvaltningsstadgan.

 

Styrelsemedlemmar 2024-2025

Ordinarie

Personliga ersättare

Nina Fellman, ordförande Anna Holmström
Sven-Anders Danielsson, viceordförande Runar Karlsson
Simon Påvals Tom Forsbom
Christian Dreyer Julia Lindfors
Jana Eriksson Jan-Anders Öström
Christina Nukala-Pengel Ewa Danielsson
Egil Mattsson Andreas Henriksson

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 27.2.2024