Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Projektet Framsteget


Välkommen till Framsteget

Vi är glada över att meddela att KST:s vuxensocialarbete har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget. Under perioden 2024–2026 kommer vi att arbeta med att skapa ett första steg mot arbete för personer som behöver stöd innan de är redo för direkt inträde på arbetsmarknaden.

Vårt syfte

Framsteget är utformat för att pröva nya arbetsmetoder och rutiner inom ramen för social rehabilitering. Tillsammans med våra samverkansparter strävar vi efter att ge stöd till personer som har drabbats av olika former av sociala problem.

Våra mål är att hjälpa deltagarna att återfå självständighet och livskvalitet, samt att återställa eller utveckla deras sociala och praktiska färdigheter.

Vår målgrupp

Vi riktar oss främst till personer i åldern 18–65 år, med särskilt fokus på ålderskategorin 30+. Våra deltagare kan vara långtidsarbetslösa, personer i långvarigt behov av utkomststöd, inflyttade eller klienter inom missbruksvården och psykiatrins rehabilitering. Oavsett orsak till socialt utanförskap är vårt mål att erbjuda individuellt stöd och handledning för att hjälpa dem att komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden.

Våra målsättningar

Framsteget fokuserar på att hjälpa deltagarna att utveckla sina färdigheter och hitta sin vision för framtiden. Vi strävar efter att främja deras välmående och livskvalitet genom att stödja deras resurser och möjligheter, samt ge dem verktyg för vardagslivet och sociala interaktioner.

Vår planering

Projektet befinner sig nu i den inledande uppstartsfasen där vi bland annat arbetar med att hyra upp lokaler, rekrytera personal, ta fram information och planera marknadsföring samt planera projektets specifika upplägg och program. Målsättningen är att verksamheten är redo att ta emot deltagare från och med augusti 2024.

Är du intresserad av att delta i projektet?

Om du är intresserad av att delta i Framsteget är du välkommen att höra av dig till vuxensocialarbetet och göra en intresseanmälan redan idag. Beslut om deltagarplats fattas sedan av vuxensocialarbetets socialhandledare och socialarbetare då det närmar sig start av verksamheten.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Framsteget och stötta dig på din resa mot nya möjligheter och sysselsättning!

Medfinansieras av Europeiska unionen

Publicerad 6.3.2024
Uppdaterad 20.3.2024