Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Stödfamilj

Stödperson och stödfamilj


Insatsen träff med stödperson/stödfamilj kan beviljas ett barn eller en ungdom efter att en bedömning av servicebehovet har genomförts och där det konstateras ett behov av stöd. Familjens egna nätverks möjligheter att hjälpa och stöda familjen/barnet är alltid det primära stödet i förhållande till socialvårdens stödåtgärder.

Träffar med stödperson/stödfamiljen kan bland annat beviljas om det finns behov för barnet att ha kontakt med en ytterligare vuxen förebild, för att träning i sociala situationer i vardagen eller om familjens har behov av avlastning. Möjligheten att bygga nära relationer utanför familjen är speciellt värdefull när funktionsnedsättningen gör att det är svårare att umgås med andra människor.

En stödperson träffar barnet eller ungdomen i dennes naturliga levnadsmiljö i form av gemensam aktivitet eller hobby. Vanligen är träffarna mellan barnet och stödpersonen en gång i veckan, eller varannan vecka några timmar åt gången.

Om barnet/ungdomen beviljas insatsen stödfamilj så deltar barnet i stödfamiljens vardag och de sysslor familjen gör. Barnet övernattar hos stödfamiljen under till exempel ett veckoslut i månaden.

Anmäl ditt intresse till att bli stödperson/stödfamilj

Om du är intresserad av att verka som stödperson/stödfamilj kan du hitta ytterligare information här https://www.kst.ax/jobba-hos-oss/stodperson-stodfamilj

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 15.1.2024