Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Underhåll

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll.

Som föräldrar har ni båda ansvar för försörjningen av ert barn.

Syftet med underhållsstödet är att trygga försörjningen av barn under 18 år i situationer där barnet inte får tillräcklig försörjning från båda föräldrarna.

Den förälder som barnet inte bor hos kan bidra till försörjningen genom att betala ett underhållsbidrag. Vid skilsmässa eller separation bör ett avtal om underhållsbidrag göras upp.

Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger from 1.1.2024 (Fpa).

Räkna ut underhållet med hjälp av vår underhållsberäknare

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är det belopp som ni som föräldrar avtalar om och som baserar sig på era inkomster och utgifter. Ni kan göra ett skriftligt, frivilligt avtal om underhållet hos barnatillsyningsmannen. Det kan göras för en viss tid eller till dess att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år. Vid tvister kan även tingsrätten avgöra underhållsärenden.

Vid beräkningen av underhållets belopp, beaktas båda föräldrars ekonomiska situation och barnets behov av underhåll. Det görs för att utreda i hur stor del var och en förälder kan stå för barnets kostnader. Beräkningen görs enligt anvisningar från Justitieministeriet. När ett underhållsbidrag har räknats fram, bedöms om beloppet är skäligt med hänsyn till alla omständigheter som inverkar på saken.

Underhållsstödet indexjusteras årligen. Du som är underhållskyldig ansvarar själv för att justera beloppet på underhållsbidraget enligt den angivna procenten.

Du kan beräkna underhållsbidraget via e-tjänsten:

Beräkning av underhållsbidrag

Komplettering till beräkning av underhållsbidrag

Underhållsstöd

Underhållsstöd beviljas

om en förälder är 

  • om en förälder som är underhållsskyldig inte betalat underhållsbidrag
  • om föräldraskap inte har fastställts
  • om underhållsbidraget fastställts men till ett lågt belopp på grund av bristande betalningsförmåga

Ansökan om underhållsstöd

Underhållsstöd utbetalas och handläggs av Folkpensionsanstalten (FPA). Underhållsstödet kan betalas med fullt eller nedsatt belopp. Fullt underhållsstöd uppgår till 167,35 euro per månad.

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till FPA. Till ansökan bifogar du

  • avtal om underhåll, eller domstolsutslag i original
  • utredning över underhållsbidragsskulden.

När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Underhållsstödet är skattefritt. Underhållsstödet justeras årligen med index.

Läs lagen om underhåll för barn på Finlex webbplats

Läs mera på FPAs webbplats kring underhållsstöd

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 24.4.2024