Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Tidigt stöd för barn och familjer

Barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och till särskilt skydd.

Som förälder eller annan vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns uppfostran och utveckling. Ibland kan det vara svårt att på egen hand bära ansvaret. Vårt uppdrag inom tidigt stöd för barn och familj är att så långt som möjligt stödja dig i de situationerna. 

Genom stödåtgärder kan vi trygga ditt barns eller dina barns tillvaro.

De stödåtgärder som finns är bland annat

  • familjearbete
  • stödpersoner och -familjer
  • familjerådgivning
  • stödsamtal med socialarbetare eller
  • anpassade åtgärder efter familjens behov.

Du kan läsa mer om en del av stödåtgärderna i menyn till höger. 

Även Folkhälsan på Åland erbjuder stödjande tjänster och service för familjer, se mer information på deras hemsida.

 

Bedömning av servicebehovet

Du kan själv ta kontakt med oss ifall du har behov av stöd. 

Också du som är barn kan begära att bli klient.

Det första steget efter att du tagit kontakt är att vi gör en bedömning av servicebehovet, där vi tillsammans med dig och din familj och även andra samarbetsparter, utvärderar ert behöv av stöd och hjälp.  

Du kan också ta kontakt via e-tjänsten: Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

Mer information om bedömning av servicebehovet hittar du i bilagan till höger. 

Information om hur en kontakt med Tidigt stöd för barn och familj ser ut hittar du här.

Du kan också bli klient via en barnskyddsanmälan. Alla barnskyddsanmälningar som lämnas in till KST utreds inom det tidiga stödet. Nedan kan du läsa mer om hur en utredning går till.

Utredning av barnskyddsanmälan

När vi får en barnskyddsanmälan tar vi så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Vi har enligt barnskyddslagen sju (7) dagar på oss att ta ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas.

En utredning innebär att vi kartlägger och bedömer barnets servicebehov.

Vi har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Utredningen ska vara klar inom tre (3) månader från det att anmälan lämnats in. Vi går alltid igenom resultatet tillsammans med dig och din familj.

  • Om det visar sig att ditt barn eller din familj behöver stöd kommer vi tillsammans överens om vilket stöd som ger bäst hjälp.
  • Om det visar sig att barnets omsorg bäst tryggas utanför hemmet, blir ni klienter inom barnskyddet.
  • Om du och din familj inte är i behov av hjälp från oss avslutas kontakten i samband med genomgången av utredningen.

 

Känner du oro för ett barn eller en ungdom?

Om du känner oro för ett barn kan du göra en barnskyddsanmälan eller ta kontakt med oss för en bedömning av stödbehovet.

Läs mer om hur du går till väga under Oro för barn, ungdom eller vuxen.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 12.12.2022