Fakturering och ekonomi

Teamet som arbetar med ekonomifrågor inom KST består av ekonomichef, ekonom och administratörer. Teamet arbetar med att följa upp och ta fram prognoser för KSTs ekonomi och tar även hand om bokföring och fakturering.

 

Faktureringsadress

Du kan skicka din faktura som pdf till faktura@kst.ax.

Om du vill skicka en pappersfaktura adresserar du den till

Kommunernas socialtjänst k.f.

Nygatan 5

22100 Mariehamn

Ange referens på den faktura som du skickar, så blir hanteringen av fakturan inom KST enklare.

Vi kommer i ett senare skede att ta i bruk e-faktura.

 

Fo-nummer

0954883-0

Läs mer om KST grunduppgifter i Företags- och organisationsdatasystemet