Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Moderskapsunderstöd

Du som är blivande eller nybliven mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd.

Du kan välja mellan att få den så kallade moderskapslådan med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar.

På Åland är stödet ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro.

Stödet får du när du har varit gravid i minst 154 dagar och genomgått en hälsoundersökning före din femte graviditetsmånad.

Adoptivföräldrar får moderskapsunderstöd om adoptivbarnet är under 18 år.

Läs mera om innehållet i moderskapslådan på FPAs webbplats

Förhöjt moderskapsunderstöd

Flerlingsfamiljer får förhöjt moderskapsunderstöd. För det andra barnet får du två moderskapsunderstöd, för det tredje tre och så vidare. Exempelvis tvillingar berättigar därmed till totalt tre understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackning, pengar eller en kombination av båda.

Ansökan

Du ansöker om moderskapsunderstöd skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster. 

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga ett graviditetsintyg som du får från mödrarådgivningen. 

Du får en postavi när du kan hämta lådan från posten. Om du väljer penningunderstödet betalas det in på ditt bankkonto.

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 11.2.2021