Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Ledningsgruppen


Ledningsgruppens uppgift är att samordna gemensamma frågor i förbundet.

Förbundsdirektören utser medlemmarna till ledningsgruppen. Alla medlemmar har till uppgift att lyfta ärenden som behöver behandlas på en övergripande nivå. Via de personalmöten som ordnas regelbundet inom de olika verksamhetsområdena och enheterna kan ärenden föras vidare till ledningsgruppen för behandling.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

Ledningsgruppens medlemmar

Förbundsdirektör Katarina Dahlman, ordförande
Ekonomichef Jenny Tildeman
Personalchef Sarah Holmberg
Metod- och kvalitetschef Jimmy Hellgren
Områdeschef tidigt stöd Susann Peltonen
Områdeschef barnskydd Paulina Eklund
Områdeschef vuxensocialarbete Mikaela Brandt-Lindholm
Områdeschef funktionsservice Andrea Björnhuvud

Publicerad 5.12.2020
Uppdaterad 14.12.2023