Producenter av privat socialservice

För att du ska kunna erbjuda momsfri socialservice som privat företag till klienter inom det gemensamma socialvårdsområdet behöver du lämna in en skriftlig anmälan till KST. Du hittar blankett för anmälan på denna webbsida.

Då ditt företag gör upp serviceavtalet med kunden, försäkrar du som företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där KST själv producerar tjänsterna.

Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då ditt företaget överväger om det har rätt att sälja tjänster momsfritt till kunden.

Läs mer om momsbeskattning av privata socialvårdstjänster på Skatteförvaltningens webbplats

När ska du anmäla din verksamhet till den enskilda kommunen?

Om du producerar tjänster som riktar sig till klienter inom äldreomsorg, barnsomsorg eller skola ska du anmäla din verksamhet till den kommun/de kommuner som du verkar i.