Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Erkännande av föräldraskap

Om ni är blivande föräldrar men inte är gifta med varandra måste föräldraskapet fastställas.

Du kan erkänna både fader- och moderskap. Erkännandena görs med fördel under graviditeten på mödrarådgivningen.

Handlingarna över erkännandet sänds till barnatillsyningsmannen.

Endast i oklara fall eller om det annars önskas ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Hur erkännande av föräldraskap går till

  • Ni föräldrar kontaktar mödrarådgivningen för att göra erkännande av föräldraskapet. Oftast kan ni göra det i samband med ett vanligt besök eller i samband med undersökning på mödrarådgivningen.
  • Mödrarådgivningen skickar erkännandet till KSTs barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
  • Magistraten meddelar barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
  • 30 dagar efter barnets födelse gör barnatillsyningsmannen ett protokoll på utredningen som lämnas till magistraten som fastställer föräldraskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.
  • Om ett återkallande eller bestridande görs inleder barnatillsyningsmannen en utredning.
  • Då domaren vid magistraten har fastställt föräldraskapet meddelas detta till er föräldrar och till barnatillsyningsmannen.
  • När domen meddelats kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till er föräldrar och till magistraten för registrering.

Faderskapserkännanden 

Faderskapserkännande görs med stöd av faderskapslagen. En man erkänner sitt faderskap genom att anmäla att han är det ofödda barnets far. Anmälan ska lämnas personligen och i den blivande moderns närvaro.

Läs mera om faderskapslagen på Finlex webbplats

Moderskapserkännanden

Moderskapserkännande görs med stöd av moderskapslagen. En kvinna erkänner sitt moderskap genom att anmäla att hon är mor till det ofödda barnet. Den som erkänner moderskapet ska lämna anmälan personligen och i den gravidas närvaro. 

Läs mer om moderskapslagen på Finlex webbplats

 

 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 12.1.2021