Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Anhöriga


På Beroendemottagningen erbjuder vi också anhörigstöd. Du kan själv ta kontakt direkt till mottagningen för att boka in en tid för ett första samtal.

Som anhörig kan du komma för samtalsstöd gällande din och din närståendes situation.

Vi erbjuder också behandling med metoden Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT). CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda dig som är anhörig till någon med missbruks- och beroendeproblematik. Målet är att hjälpa dig med att uppnå en bättre livskvalitet men också stödja dig i att engagera och motivera din närstående in i behandling. Programmet har visat sig vara sätskilt effektivt för dig som är förälder till barn med beroendeproblem.

Forskning visar att programmet ger positiva resultat gällande anhörigas välmående och hjälper många som tidigare vägrat behandling att söka hjälp, även om det inte finns några garantier för det.

Det vi vill fokusera på är ditt välmående som anhörig och att du ska kunna må bättre oavsett vad din närstående väljer att göra.

Läs mer om metoden nedan.

CRAFT

CRAFT är en förkortning av Community Reinforcement Approach and Family Training. Vid Beroendemottagningen erbjuder vi metoden till dig som är anhörig till närstående med beroendeproblem. CRAFT är en kombination av Community Reinforcement Approach (CRA), kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (MI). Läs mer om våra behandlingsmetoder under Behandlingsmetoder

Enligt amerikansk forskning lever cirka 90 procent av alla med beroendeproblem med sin familj eller partner. CRAFT har främst utvecklats från vetskapen att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktigt roll för personens tillfrisknande. Många personer med egen erfarenhet av alkohol- och narkotikaproblematik framhåller hur relationen med deras familjemedlemmar varit en avgörande faktor till att de bestämt sig för att söka hjälp. Familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar.

Huvudmålen i CRAFT

  • Förbättra den anhörigas välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
  • Engagera närstående att påbörja behandling.

I CRAFT är du som anhörig viktig för klienten med missbruksproblem och har dessutom erfarenhet av klienten som kan vara till hjälp för att motivera hen till förändring. Meningen är att du som anhörig, i stället för negativ förstärkning, anklagelser och konfrontation, ska kunna lära dig nya, alternativa samtalstekniker och förhållningssätt. Nästan 7 av 10 av alla dem som tidigare har medverkat i programmet har lyckats få sina närstående med missbruksproblematik att inleda behandling.

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest, ilska och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen. De anhöriga har också fått en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Metoden har visat sig vara särskilt effektiv för föräldrar till personer med beroendeproblem. De uppger att CRAFT givit ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till sitt barn med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika.

Boka tid

Hör av dig till oss för att boka in en tid för ett första samtal där du får berätta lite om din situation och vi berättar om mottagningen och vad vi kan erbjuda. 

Du förbinder dig inte till något, det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Ring oss på telefon 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00)

Vill du att vi kontaktar dig?

Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran till oss. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Länk till kontaktformuläret 

Publicerad 19.3.2021
Uppdaterad 23.4.2021