Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Spel om pengar


Att spela om pengar är idag mycket vanligt förekommande i Finland men dessvärre medför detta spelande också en hel del negativa konsekvenser för många människor. Det är dags att agera när spelandet går så långt att det börjar inkräkta på de mänskliga relationerna eller ekonomin eller överlag stör det normala vardagslivet.

På Beroendemottagningen använder vi oss av motiverande samtal (MI) som metod för att stödja dig som har problem med spel om pengar. I behandlingen ingår i regel följande delar:

  • en noggrann bedömning/kartläggning över ditt spelandes omfattning och karaktär
  • arbete kring din motivation
  • att lära dig stå emot spelsug
  • att kartlägga och förändra dina speltankar
  • utveckla verktyg för att ta tag i och stärka din ekonmi
  • belysa eventuella parallella problem
  • involvera anhöriga.

Om du själv upplever att du har ett spelproblem kan det vara bra att känna till att det finns många som är i samma situation som du själv. Ibland vill du kanske bevisa för dig själv och andra att du kan reda ut dina problem på egen hand utan att behöva söka professionell hjälp. Du som nu läser detta kanske ser eller överväger ett behov av ytterligare hjälp eller kompletterande insats.

Boka tid

Hör av dig till oss för att boka in en tid för ett första samtal där du får berätta lite om din situation och vi berättar om mottagningen och vad vi kan erbjuda. 

Du förbinder dig inte till något, det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Ring oss på telefon 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00).

Vill du att vi kontaktar dig?

Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran till oss. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Länk till kontaktformuläret 

 

Läs mer om spelberoende

Utbudet av penningspel i Finland är mycket brett och penningspel på nätet har snabbt blivit ett populärt fenomen. Uppskattningsvis sker nuförtiden ungefär en tredjedel av allt penningspelande via internet. Med tanke på den intensiva spelmarknad som vi dagligen exponeras för är det extra viktigt att belysa riskerna och göra hjälpalternativ lättillgängliga. En enkät från år 2011 pekar på att uppskattningsvis omkring 110 000 finländare har olika typer av problem relaterade till sitt penningspel och antalet människor/närstående vars liv påverkas negativt av en annan människas spelande är mångfalt större.

Spelproblem

Ett spelande kan betraktas som måttfullt så länge det inte orsakar problem i din eller din närmaste omgivnings liv. Även måttfullt spelande kan ändå orsaka lindriga eller tillfälliga problem. Dessa upphör i regel när du förändrar ditt spelbeteende.

Om spelandet börjar få allt mer negativa konsekvenser och spelbeteendet inte förändras, kan det hända att du håller på att utveckla ett spelproblem. Ett problemspelande innebär att spelandet kräver så pass mycket tid och/eller pengar att det inverkar negativt på dig själv och andra människor i din direkta närhet. De negativa effekterna kan synas i din ekonomi, dina studie- eller arbetsprestationer samt din fysiska och psykiska hälsa.

Penningspelsproblem

Penningspelsproblem är ett begrepp som vi använder när det uttryckligen är fråga om överdrivet spelande om pengar.

När vi vill beskriva penningspelsproblem och allvarlighetsgrad använder vi begreppen spelbegär och spelberoende, där spelberoende är mer allvarligt. Begreppet syftar främst till den diagnos om spelberoende som ingår i de medicinska sjukdomsklassifikationssystemen.

Ibland används också begreppet riskspelande. Det innebär att spelandet ännu inte orsakar tydliga problem, men att det finns tecken på en begynnande fara. I det vardagliga livet är det inte så viktigt att känna till terminologin, men desto viktigare är det att identifiera eventuella negativa konsekvenser av spelandet och reagera på dem.

Länkar om spelhjälp

Nedan har vi samlat länkar via vilka du också hitta mer information om hjälp och stöd om du har problem med spel om pengar.

Länk till webbplatsen Stödlinjen

Länk till webbplatsen Spelinstitutet

Länk till webbplatsen Spelberoende

 

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 23.4.2021