Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

För samarbetspartners

För samarbetspartners

Du som är vår samarbetspartner är viktig för KST. För att överhuvudtaget kunna ge service till våra klienter är vi beroende av andra myndigheter, ideella föreningar, lärosäten, sakkunniga och leverantörer. 

Våra samarbeten handlar både om att underlätta och utveckla servicen och socialvården överlag, och om att skapa en mer smidig förvaltning. 

Till vänster hittar du med information som kan vara relevant för dig som samarbetar med KST på något sätt. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 26.12.2020