Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Fältarna

Fältarna arbetar förebyggande med åländska ungdomar i åldern 13–17 år. Vi samarbetar bland annat med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen och de olika verksamhetsområdena inom KST.

Vi som arbetar som fältare har tystnads- och anmälningsplikt.

Här kan du läsa om hur vi arbetar i skolorna och tillsammans med vårdnadshavare. Du kan också läsa om vad vi kan erbjuda dig som är ung. 

Lektioner i skolorna

  • i årskurs 7 berättar vi om oss fältare och vi pratar om vad våld kan vara
  • för årskurs 8 erbjuder vi diskussionslektion om alkohol och droger
  • för årskurs 9 erbjuder diskussionslektion om  samtycke

Minska ungdomars drickande

På föräldramöten i högstadiet pratar vi om hur vuxnas förhållningssätt till ungdomars drickande påverkar konsumtionen samt hur man kan stötta varandra i föräldraskapet.

Vi medverkar på andra föräldramöten enligt önskemål eller fungerar som bollplank till dig som enskild förälder/vårdnadshavare. Även du som jobbar i skolan är välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål eller funderingar!

 Enskilda ungdomsträffar

Syftet med att träffa oss kan vara väldigt varierande. Ämnen som berörs kan vara till exempel kärleksbekymmer, bekymmer hemma, ensamhet eller problem i skolan. Ungdomsträffarna kan vara önskan av ungdomen själv, kompis, vårdnadshavare, skolpersonal eller av oss fältare. Socialkanslierna kan även ge i uppdrag att man som ungdom skall träffa oss med olika slutmål. Kontakten med Fältarna är alltid frivillig.

Familjesamtal som stöd

Om en ungdom till exempel har varit berusad, snattat eller gjort något olagligt kan det vara en åtgärd av sociala myndigheter att ungdomen med vårdnadshavare ska komma till oss för något som vi kallar ett uppföljningssamtal. Många gånger kan det vara skönt att känna att händelsen diskuteras igenom på en neutral plats. Som vårdnadshavare kan du också kontakta oss och diskutera när du känner att du behöver råd och stöd med något.

Stöd vid polisförhör

Om du som ungdom (under 18 år) blir kallad till polisförhör som misstänkt, har du rätt att få med dig en representant från sociala myndigheter som stöd. Här brukar Fältarna gå in och hjälpa till som stödperson för ungdomar. Vi kan också följa med som allmänt stöd om så önskas i övriga kontakter med polisen eller andra myndigheter.

Vill du hitta på något med oss?

Du som är ungdom är alltid välkommen att ge förslag om det är något du och dina kompisar vill göra. Vi gör vårt bästa för att försöka genomföra det! Några exempel på vad vi gjort:

  • spelat paintball
  • haft spelkvällar med lite picknick
  • åkt på skidresa
  • och mycket annat.

Du som ungdom betalar en del själv, men för familjer med ansträngd ekonomi hjälper vi till med olika lösningar. Alla ungdomar ska kunna delta i våra aktiviteter på samma villkor.

Följ fältarna på Facebook

Följ fältarna på Instagram

Följ fältarna på Snapchat

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 31.3.2023