Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Om KST

Om KST

Du vänder dig till KST om du behöver stöd och hjälp i det dagliga livet, eller om du behöver stöd och hjälp för ditt barn eller annan nära anhörig.

 

Det grundläggande uppdraget för KST och socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

 

KST är organiserat som ett kommunalförbund. I menyn till höger kan du läsa mer om vad det innebär. Du hittar också mer information om hur det det dagliga arbetet är organiserat. 

Katarina Dahlman

Förbundsdirektör
Organisationsstöd
Specialomsorgen

Specialomsorgen

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 30.11.2021