Om KST

Du vänder dig till KST om du behöver stöd och hjälp i det dagliga livet, eller om du behöver stöd och hjälp för ditt barn eller annan nära anhörig.

 

Det grundläggande uppdraget för KST och socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

 

KST är organiserat som ett kommunalförbund. I menyn till höger kan du läsa mer om vad det innebär. Du hittar också mer information om hur det det dagliga arbetet är organiserat.