Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Bild på händer som håller i ett rött hjärta

Kommunernas socialtjänst k.f.

Vi ansvarar för den åländska socialvården och finns till hands när du behöver hjälp med till exempel utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice eller missbrukarvård. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagningen, specialomsorgen och Fältarna är också delar av KST.

Nyheter

Webbtillgänglighetskurs för personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Åland har, tillsammans med Stiftelsen Funka (Sverige), startat ett EU-finansierad projekt inom webbtillgänglighet. Projektet går ut på att personer med funktionsnedsättning ska kunna...
Läs mer om Webbtillgänglighetskurs för personer med funktionsnedsättning

Projektet Framsteget

KST:s vuxensocialarbete har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget. Under perioden 2024–2026 kommer vi att...
Läs mer om Projektet Framsteget

Vill du göra en insats för ett barn eller en ungdom?

Bli stödperson eller stödfamilj! Vi söker dig som har en stabil vardag och är beredd att ge omtanke, tid och engagemang till ett barn eller en ungdom. Läs mer och lämna gärna in en intresseanmälan...
Läs mer om Vill du göra en insats för ett barn eller en ungdom?

SES - samarbete efter skilsmässa

SES, samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt och interaktivt verktyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns reaktioner vid en separation. Föräldrarna kan få stöd med att fundera på vad som är viktigt att tänka på i samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och verktyg för att hantera krisreaktioner. 

SES NXT är ett digitalt och interaktivt verktyg för barn och unga mellan 3-17 år vars föräldrar är separerade.SES NXT stöttar barn att göra sin röst hörd i familjen, uttrycka sina värderingar, och bryta den tystnad som kan uppstå inom och runt familjen.

Bild på himmel med sol och moln

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är en del av KST. Mottagningen är en öppenvårdsenhet som du kan ta kontakt med direkt. Du kan kontakta oss om du funderar över ditt eget drickande, spelande eller annat missbruk. Du som är anhörig kan också få stöd och hjälp via mottagningen. 

Specialomsorgen

Specialomsorgen

Kommunernas socialtjänst k.f. ansvarar från och med 2021 för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

Specialomsorgen är en del av verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

På Åland har vi en nollvision för våld i nära relationer. Det är en tydlig signal om att vi inte accepterar kränkning av din eller min frihet och trygghet.

Barn som upplever våld i familjen behöver uppmärksammas för att få det skydd och stöd de behöver. Vi behöver öka medvetenheten om problemet och bli bättre på förebyggande arbete.

Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 9.2.2024