Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Färdtjänst

Genom färdtjänst tillförsäkras du som har en grav funktionsnedsättning skäliga möjligheter till rörlighet och ett aktivt liv.

KST ordnar skälig färdtjänst och tillhörande ledsagarservice för dig som är har en grav funktionsnedsättning och inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Transporterna ordnas för att du ska kunna ta dig till arbetet, studier, uträtta ärenden, delta i samhällelig verksamhet eller fritidsintressen, och annat som hör till det dagliga livet.

 

Antal resor

Om du beviljas färdtjänst är du berättigad till minst 18 enkelresor per månad för att uträtta ärenden och för fritidsbehov i det dagliga livet.

Utöver dessa 18 enkelresor kan du beviljas färdtjänst för nödvändiga arbets- och studieresor. Enkelresor innebär att resan sker utan avbrott.

Vad betalar du själv per resa?

Självrisken fastställs av Ålands landskapsregering. Självrisken ska motsvara den taxa som gäller för kollektivtrafiken.

Självrisk

Från och med den 01.01.2022 införs en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021.

Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras.

Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans längd.

Har Ni frågor hör av er till verksamhetsområde funktionsservice, telefon växeln 532 800.

 

Läs mer här: ÅFS 2021:168

Taxikort

När du beviljas färdtjänst får du ett personligt taxikort skickat till din hemadress.

Mer information om taxikortet

Kortet är laddat med de resor som du beviljats.

Du använder kortet för att betala den del av resan som ersätts. 

Varje gång du beviljas resor, laddar vi på KST ditt kort med rätt antal resor.

Förlorat taxikort

Om du förlorar ditt kort tar vi ut en avgift för leverans av nytt kort, spärravgift och eventuell hittelön. 

 

Ansökan

Du ansöker om färdtjänst skriftligen. Du kan lämna in ansökan

  1. digitalt via våra e-tjänster. 
  2. till pappers. 

Läs mer om de olika alternativen under E-tjänster. 

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg.

Observera

Observera att vi på grund av dataskyddet inte tar emot ansökningar via vanlig e-post. Om du lämnar in ansökan digitalt gör du det via vår e-tjänst. Detta är för att skydda dina personliga uppgifter som gäller hälsa och sjukdom och andra konfidentiella uppgifter om dig. 

Publicerad 14.10.2020
Uppdaterad 29.1.2024