Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Information gällande kontakt med socialvården för äldre personer

KST vill påminna om att kontakter som gäller äldre personers (65+) servicebehov i första hand ska inlämnas till kommunens äldreomsorg. Detta är särskilt viktigt eftersom bedömningen ska påbörjas senast den sjunde vardagen efter det att klienten, en anhörig eller en närstående eller klientens lagliga företrädare har kontaktat den kommunala myndighet som ansvarar för socialservicen för att få service om personen är över 75 år. Genom att kontaktbegäran lämnas till rätt myndighet undviker vi onödig administrativ fördröjning genom att ärendet ska överföras mellan myndigheterna (KST och äldreomsorgen). Ärenden som inlämnas direkt till äldreomsorgen gäller bland annat äldre personers behov av vård och omsorg, hemservice, stödtjänster, närståendevård, boendeservice och institutionsvård.

Blankett för kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, s.k. ”orosanmälan” torde nu finnas på de flesta kommuners hemsidor. Ifall blankett saknas, tas kontakt till berörd ansvarsperson inom kommunens äldreomsorg.

Om behovet av socialservice för den äldre personen gäller sådan service som KST ansvarar för, t.ex. handikappservice, stöd för rörligheten, utkomststöd eller missbrukarvård  lämnas kontaktblanketten till KST. I ärenden som berör både äldreomsorgen och KST inleds, med klientens samtycke, ett myndighetsöverskridande samarbete. KST:s blanketter hittar ni här: Blanketter | Kommunernas socialtjänst k.f.

Mer information om olika kontakt- och anmälningsskyldigheter hittar ni här: Kontakt- och anmälningsskyldigheter | Kommunernas socialtjänst k.f.

Publicerad 29.5.2024
Uppdaterad 29.5.2024