Boendestöd

Boendestödet ges i din egen lägenhet och ska stöda dig till ett så självständigt liv som möjligt.

Vi arbetar för att ge dig en trygg och meningsfull vardag. 

Viktiga ledord i vårt arbete är trygghet, respekt, förtroende och självbestämmande.

Stödet kan handla om handledning i vardagliga sysslor som

  • städning och övrig hygien
  • planering, inköp och matlagning
  • läkarbesök och medicinhantering
  • myndighetskontakter
  • fritid

Vi boendestödet kan du också få social- och stödsamtal. 

Planering

Vi träffar dig och eventuell anhörig minst en gång i året och lägger upp en plan vad du behöver stöd med. Vi planerar också hur vi fördelar våra besök över veckan.

Stödet kan ges 7:30-20:00 på vardagar och 10:00-19:00 på helger.

Boendestödet kan vara allt från ett till flera besök i veckan.

Om du har behov av stöd varje dag utreder vi andra former av service.  

Ta kontakt

Vi finns tillgängliga mellan

  • 7:30 - 20:00 på vardagar
  • 10:00 - 19:00 på helger

Föreståndaren kan du nå 8:00 - 16:00 på vardagar.