Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Folkhälsan ordnar FamiljeKraft-läger och COPE tonår under våren 2023

Till våren 2023 kommer Folkhälsan på Åland att hålla FamiljeKraft-läger på Lemböte lägergård. Detta är ett kostnadsfritt läger för barnfamiljer som lever i en utmanande och tuff vardag och som av olika anledningar inte har möjlighet till en återhämtande semester.

Folkhälsan har även ett evidensbaserat föräldrastödsprogram för föräldrar till tonåringar, COPE tonår. Det är en chans för föräldrarna att diskutera föräldraskap med andra tonårsföräldrar, dela erfarenheter och fundera tillsammans kring hur vi kan hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Programmet har som syfte att förbättra samspelet inom familjen, stärka de vuxna i sitt föräldraskap, ge föräldrar andra sätt att förstå och bemöta sina barn och skapa ett nätverk mellan vuxna.

Du hittar mer information i bilagorna.

Publicerad 4.1.2023
Uppdaterad 4.1.2023