Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Information om kontakt med tidigt stöd och/eller barnskyddet

På informationskartan till höger kan du läsa mer kring hur en kontakt med Tidigt stöd för barn och familj och/eller Barnskyddet kan se ut. Det finns också en ordlista för ord som ofta används inom socialvården. Informationskartan kan med fördel visas för barn och ungdomar vid kontakt med KST.

 

Publicerad 12.12.2022
Uppdaterad 12.12.2022